Odliczenie podatku VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 25-06-2012 r.

Co do zasady podatnik może dokonać obniżenia podatku należnego w deklaracji podatkowej za miesiąc otrzymania faktury, a także w rozliczeniu za następne okresy, nie później niż za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Jednak od pewnych czynności przewidziane są wyjątki.

W przypadku miesięcznego rozliczania VAT z prawa do odliczenia podatku naliczonego można skorzystać, co do zasady, w deklaracji:

  • za miesiąc otrzymania faktury lub
  • za jeden z dwóch kolejnych miesięcy (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT).

Pamiętać jednak należy, że od tej zasady istnieje kilka wyjątków. I tak szczególny termin odliczenia podatku (odmienny od przedstawionych powyżej) istnieje dla usług tzw. powszechnych wymienionych w art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT, tj.:

  • dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego,
  • telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
  • rozprowadzania wody i gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów sanitarnych i pokrewnych.

 

Dla tych usług obowiązek podatkowy powstaje na zasadach szczególnych, tj. z upływem terminu płatności, jeśli został on określony w umowie między stronami. W tym też terminie nabywca usługi uprawniony jest do odliczenia VAT z faktur dokumentujących powyższe czynności. Termin odliczenia podatku wyznacza nie miesiąc otrzymania faktury, tylko miesiąc, w którym przypada termin płatności za usługi wskazany w fakturze, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy. Tym samym odliczenie podatku może mieć miejsce:

  • w miesiącu, w którym przypada termin płatności wskazany w fakturze, albo
  • również w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Oczywiście jeśli podatnik nie dokona odliczenia podatku naliczonego w ustawowych terminach, może dokonać korekty odpowiedniej deklaracji VAT w ciągu 5 lat, począwszy od początku roku, w którym wystąpiło prawo do odliczenia.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31206 )
Array ( [docId] => 31206 )

Array ( [docId] => 31206 )