Pierwsze zasiedlenie lokalu wyklucza zwolnienie z VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 07-11-2012 r.

Okoliczność pierwszego zasiedlenia jest bardzo istotna, ponieważ dostawy budynków lub lokali są zwolnione z VAT, o ile spełniają określone warunki.

Sprzedając lokal mieszkalny przed upływem pięciu lat lub po upływie tego okresu niezbędne jest ustalenie, czy mamy do czynienia z pierwszym zasiedleniem.

Zasiedlenie to oddanie lokalu pierwszemu nabywcy po jego wybudowaniu, dokonane w ramach wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu – np. może to nastąpić po stronie dewelopera.

Zwolnienie z VAT przysługuje wyłącznie wtedy, gdy spełnione są poniższe warunki:

Zwolnienie A:

I tak, zwolnienie ma zastosowanie wówczas gdy:

  • dostawa nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  • pomiędzy pierwszym zasiedleniem (po wcześniejszej dostawie) a dostawą upłynął okres dłuższy niż dwa lata.

Zwolnienie B:

Zwolnione z VAT są również dostawy budynków lub ich części, do których nie ma zastosowania wyżej opisane zwolnienie, jednakże pod warunkiem, że:

  • w stosunku do nich dokonującemu dostawy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, oraz
  • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do kwoty podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Podsumowując: transakcja sprzedaży budynków lub lokali nie może korzystać ze zwolnienia VAT jeżeli:

  • sprzedawany jest budynek lub jego część, na który były ponoszone nakłady ulepszające przekraczające 30% wartości początkowej (cena nabycia),
  • nie upłynął jeszcze 2-letni okres od pierwszego zasiedlenia po ulepszeniu

Podstawa prawna:

  • art. 1 ust. 1; art. 2 pkt 6, pkt 12, pkt 14-14a; art. 5 ust. 1 pkt 1; art. 7 ust. 1; art. 15 ust. 1-3; art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b, pkt 10a, ust. 10-11; art. 86 ust. 1-2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) - uptu;
  • art. 22g ust. 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) - updof;
  • art. 16g ust. 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm) - updop;
  • art. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz.U. nr 10 z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.) - upcc.

Autor: Marian Szałucki

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31272 )
Array ( [docId] => 31272 )