Procedura szczególna opodatkowania dzieł sztuki

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Grabowska-Peda Marta
Data: 05-09-2012 r.

Szczególna procedura opodatkowania VAT – procedura marży – obejmuje m.in. dostawę towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, które zostały zdefiniowane w art. 120 ust. 1 ustawy o VAT.

Opodatkowanie marży

W przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

W przypadku gdy rodzaj poszczególnych przedmiotów kolekcjonerskich lub specyfika ich dostaw sprawia, że określenie marży jest skomplikowane lub wręcz niemożliwe, wówczas podatnik może – za zgodą naczelnika urzędu skarbowego – obliczać marżę jako różnicę pomiędzy łączną wartością dostaw a łączną wartością nabyć określonego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich w okresie rozliczeniowym.

Ewidencja VAT

Jeżeli podatnik zajmujący się dostawą towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, stosuje zarówno procedury szczególne rozliczania VAT, jak i zasady ogólne, wówczas ma obowiązek prowadzenia pełnej ewidencji dla potrzeb VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT.

Kiedy procedura marży może być stosowana

Szczególna procedura opodatkowania marży dotyczy dostawy ww. towarów, które podatnik nabył od:

  1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
  2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
  4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Szczególna procedura opodatkowania VAT może być także stosowana w przypadku dostaw:

  • dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków uprzednio importowanych przez podatnika,
  • dzieł sztuki nabytych od innych twórców lub spadkobierców twórców,
  • dzieł sztuki nabytych od podatnika, o którym mowa w art. 15, innego niż wymieniony w ust. 4 i 5, które podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 7% VAT.

Odliczenie VAT

Wybór szczególnej procedury opodatkowania wyłącza możliwość odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Obniżona stawka VAT

Obniżoną stawkę podatku – 7%, a do 31 grudnia 2013 r. – 8% stosuje się do importu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków. Obniżoną stawkę podatku stosuje się również w przypadku

1. dostawy dzieł sztuki dokonywanej:
  • przez ich twórcę lub spadkobiercę twórcy,
  • okazjonalnie przez podatnika innego niż podatnik, o którym mowa w ust. 4 i 5, którego działalność jest opodatkowana, w przypadku gdy dzieła sztuki zostały osobiście przywiezione przez podatnika lub zostały przez niego nabyte od ich twórcy lub spadkobiercy twórcy, lub też w przypadku gdy uprawniają go one do pełnego odliczenia podatku;
2. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli dokonującym dostawy, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, jest podatnik podatku od wartości dodanej, do którego miałyby zastosowanie przepisy pkt 1.

Grabowska-Peda Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31237 )
Array ( [docId] => 31237 )

Array ( [docId] => 31237 )