Przekazanie próbek kontrahentowi nie podlega VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 25-02-2013 r.

Jeśli firma wysyła kontrahentowi niewielkie ilości towarów dla celów ekspozycyjno-marketingowych, to nie podlegają one opodatkowaniu VAT. W każdym jednak przypadku należy zastanowić się, czy na pewno mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem próbek.

Nieodpłatne przekazanie próbek (towarów) należących do przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu VAT, jeżeli przy nabyciu tych towarów podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku.

Z godnie z definicją próbki w ustawie o VAT jest to niewielka ilość towaru reprezentująca określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

Jeśli takie właśnie próbki będą wydawane nieodpłatnie kontrahentom, to nie jest to czynność podlegająca opodatkowaniu - jest ona w ogóle wyłączona z zakresu opodatkowania, stąd też nie powinna być w ogóle dokumentowana.

W interpretacji indywidualnej z dnia 15 lipca 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa podatnika, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru, z wyjątkiem przekazania towarów:

  • stanowiących drukowane materiały reklamowe i informacyjne bądź
  • spełniających warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości lub próbki.

W 2012 r. przez prezenty o małej wartości, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  • łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  • których przekazania nie ujęto we wspomnianej ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Podstawa prawna:

  • art. 7 ust. 2, ust. 3, ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054).

Jerzy Bagiński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31326 )
Array ( [docId] => 31326 )