Przy imporcie usług trzeba wystawić fakturę wewnętrzną

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 08-03-2013 r.

Jeśli doszło do importu usług należy wystawić fakturę wewnętrzną, wpisując stawkę VAT uzależnioną od rodzaju usług lub zwolnienie np. w przypadku usług finansowych.

Import usług ma miejsce wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki:

  • po pierwsze - usługa powinna mieć ustawowe miejsce świadczenia w Polsce. Jeśli usługę nabywa polski podatnik, to w przypadku większości usług skutkuje to tym, że usługa ma miejsce świadczenia w Polsce,
  • po drugie - usługa jest wykonywana przez podatnika zagranicznego, tzn. takiego, który nie ma w Polsce siedziby działalności ani stałego miejsca prowadzenia działalności (np. oddziału).

Jeśli - stosownie do powyższych przesłanek - zostało uznane, że w firmie doszło do importu usług, należy przede wszystkim:

  • wystawić fakturę wewnętrzną, naliczając podatek od ceny usług; stawka VAT zależy od rodzaju usług: może to być stawka podstawowa, może wystąpić stawka obniżona (rzadko), stawka 0% (np. przy transporcie międzynarodowym) bądź zwolnienie podatkowe (np. przy usługach finansowych),
  • ująć obrót i podatek należny w ewidencji sprzedaży oraz w deklaracji VAT: służy do tego pole 37 i 38; w większości przypadków, w których nabywane są usługi od podatników z UE, trzeba będzie wypełnić również pole 39 i 40,
  • jeśli zakupione usługi służą w działalności opodatkowanej, podatek należny od importu usług jest również podatkiem naliczonym, który podlega odliczeniu; należy więc także wprowadzić stosowne zapisy do ewidencji zakupów, zaś podatek naliczony ująć w deklaracji VAT (pole 51 i 52 - nabycie towarów i usług pozostałych).

Obowiązek podatkowy przy imporcie usług w większości przypadków powstaje z chwilą wykonania usługi. Nie ma znaczenia:

  • data wystawienia faktury przez zagranicznego kontrahenta,
  • nie liczy się moment jest otrzymania.

Istotna jest chwila wykonania usługi.

Podstawa prawna:

  • art. 2 pkt 9, art. 17 ust. 1 pkt 4, ust. 1a, ust. 2, art. 28b-28n, art. 86 ust. 2 pkt 4, ust. 10 pkt 2, art. 106 ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Jerzy Bagiński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31334 )
Array ( [docId] => 31334 )