Remont a VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 11-04-2012 r.

Remont czy modernizacja rzeczy wykorzystywanych w działalności gospodarczej wiąże się zazwyczaj ze znacznymi nakładami. Kwestią budzącą wątpliwości jest moment odliczenia podatku VAT od poczynionych nakładów. Podatnicy zadają sobie pytania czy odliczenia można dokonać na bieżąco czy też czekać do zakończenia przeprowadzania inwestycji.

Najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi podatku od towarów i usług skorzystanie z prawa do odliczenia VAT jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przy czym prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje zarówno w przypadku, gdy związek pomiędzy podatkiem naliczonym a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi ma charakter bezpośredni jak i pośredni. Konstrukcja trybu rozliczania podatku naliczonego przewiduje, iż okresem rozliczeniowym w podatku od towarów i usług jest okres jednego miesiąca (ewentualnie jednego kwartału). Podatnik dokonując zatem w danym okresie rozliczeniowym zakupów, przy założeniu, że służą (mają służyć) prowadzonej przez niego działalności opodatkowanej, nabywa jednocześnie prawo do odliczenia kwoty VAT wynikającej z otrzymanej faktury.

Dlatego też w przypadku gdy podatnik dokonuje prac inwestycyjnych, których efektem ma być środek trwały związany z jego działalnością opodatkowaną, nie ma podstaw, aby obecne nakłady w zakresie realizacji prawa do odliczenia traktować inaczej niż nakłady na nabycie gotowego środka trwałego. Przysługuje zatem na bieżąco uprawnienie do odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne.

Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w piśmie z 19 listopada 2008 r., nr ITPP2/443-751/08/MD, gdzie czytamy:

„(…)Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza zrealizować remont i modernizację użytkowanego budynku. Wnioskodawca to jednostka, która prowadzi zarówno działalność zwolnioną od podatku od towarów i usług, jak również świadczy usługi opodatkowane tym podatkiem. W związku z powyższym powzięto wątpliwość co do możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabywaniem usług, mających służyć realizacji planowanej inwestycji. Jak podkreślono we wniosku, wyremontowany i zmodernizowany budynek będzie służył prowadzonej działalności gospodarczej, którą stanowią m. in. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Zatem, mając na uwadze przedstawione we wniosku istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego oraz wyżej wskazane regulacje z zakresu podatku od towarów i usług, należy potwierdzić stanowisko wnioskodawcy, co do zasadności odliczenia podatku naliczonego związanego z planowaną inwestycją, której efekt będzie wykorzystywany do wykonywania m. in. czynności opodatkowanych. Dokonując tego odliczenia Wnioskodawca powinien uwzględnić zapisy art. 90 ustawy (…)”.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31186 )
Array ( [docId] => 31186 )