Skutki przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o.o. a VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 03-01-2013 r.

Zmiana formy prawnej z działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę z o.o. nie rodzi skutków podatkowych w zakresie VAT. Wynika to z faktu, że spółka z o.o. nie jest następcą podatkowym osoby fizycznej.

Przekształcenie prowadzonej samodzielnie przez osobę fizyczną działalności gospodarczej jest traktowane jako zbycie przedsiębiorstwa, czyli transakcję niepodlegającą opodatkowaniu VAT (np. decyzja Izby Skarbowej nr IPPP1/443-1287/11-2/AS). Jednak konsekwencją takiego zbycia jest przejście na przekształconą spółkę np. z o.o. ewentualnych obowiązków związanych z korektą podatku odliczonego.

Konieczne jest zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu przez osobę fizyczną, której działalność została przekształcona. Taki przedsiębiorca powinien zgłosić fakt zaprzestania działalności gospodarczej naczelnikowi urzędu skarbowego.

Osoba fizyczna nie musi w związku z przekształceniem sporządzać remanentu likwidacyjnego VAT. Składniki majątku wchodzące w skład przekształconej działalności gospodarczej stają się bowiem, z dniem przekształcenia, własnością powołanej spółki z o.o., a więc remanent ma wartość zerową.

 

Transakcja owego przekształcenia rodzi jednak na gruncie podatku VAT szereg wątpliwości, ponieważ spółka z o.o. w świetle obowiązujących przepisów prawa nie jest następcą podatkowym osoby fizycznej. Nie może zatem np. skorygować deklaracji VAT ani faktur korygujących do faktur wystawionych przez osobę fizyczną. Spółka z o.o. nie może też odliczyć podatku naliczonego z otrzymanych faktur wystawionych na daną osobę fizyczną. Niestety obecnie organy skarbowe prezentują w zakresie powyższych kwestii odmienne stanowiska, zatem przedsiębiorcom nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na stanowisko orzecznictwa.

Podstawa prawna:

  • Art. 6 pkt. 1, art. 14, art. 91 ust. 9, art. 96 ust. 6 oraz art. 97 ust. 1–3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Autor: Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Opracowanie redakcyjne: Honorata Krzyś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31307 )
Array ( [docId] => 31307 )