Spis z natury sporządza się na dzień rozwiązania spółki

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 20-04-2013 r.

Spis z natury sporządzany dla celów VAT obejmuje wszelkie towary, czyli również środki trwałe i wyposażenie, przy których nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Od wartości towarów objętych spisem należy odprowadzić VAT, a podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa netto ustalona na dzień zakończenia działalności.

W przypadku rozwiązania spółki albo zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, podatnik ma obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów pozostałych w działalności na dzień jej rozwiązania (art. 14 ust. 5 ustawy o VAT).

W spisie z natury ujmuje się tylko te towary, w stosunku do których przysługiwało prawo do odliczenia VAT (art. 14 ust. 4 ustawy o VAT). Na gruncie przepisów o VAT za towary uważa się nie tylko towary handlowe, ale wszelkie rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). A zatem, w spisie z natury sporządzanym dla celów podatku od towarów i usług ujmuje również wyposażenie i środki trwałe, jeżeli przy ich zakupie podatnik miał prawo do odliczenia VAT.

Informację o sporządzonym spisie oraz o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego należy dołączyć do deklaracji podatkowej sporządzonej za okres, w którym ma miejsce likwidacja przedsiębiorstwa.

Towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla dostawy krajowej (art. 14 ust. 1 ustawy o VAT). Również w tym przypadku chodzi, nie tylko o towary handlowe, ale o wszelkie rzeczy, czyli również elementy wyposażenia oraz środki trwałe.

Obowiązek podatkowy powstaje w momencie rozwiązania spółki lub zaprzestania dokonywania czynności opodatkowanych (art. 14 ust. 6 ustawy o VAT). Podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona według ceny nabycia bez VAT, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy towarów (art. 14 ust. 8 ustawy o VAT).

Według mnie przepis ten należy interpretować w ten sposób, że podstawą opodatkowania jest cena rynkowa netto określona na dzień likwidacji działalności gospodarczej (podobnie stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 9 czerwca 2011 r., nr ITPP1/443-39/11/KM).

Warto wspomnieć, że opisane zasady nie mają zastosowania do podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego z VAT (zwolnienie dotyczące podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 150.000 zł).

Podstawa prawna: art. 2 pkt 6 i art. 14 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Magdalena Płachecka, ekspert podatkowy

Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31343 )
Array ( [docId] => 31343 )

Array ( [docId] => 31343 )