Spis z natury sporządza się na dzień rozwiązania spółki

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 20-04-2013 r.

Spis z natury sporządzany dla celów VAT obejmuje wszelkie towary, czyli również środki trwałe i wyposażenie, przy których nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Od wartości towarów objętych spisem należy odprowadzić VAT, a podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa netto ustalona na dzień zakończenia działalności.

W przypadku rozwiązania spółki albo zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, podatnik ma obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów pozostałych w działalności na dzień jej rozwiązania (art. 14 ust. 5 ustawy o VAT).

W spisie z natury ujmuje się tylko te towary, w stosunku do których przysługiwało prawo do odliczenia VAT (art. 14 ust. 4 ustawy o VAT). Na gruncie przepisów o VAT za towary uważa się nie tylko towary handlowe, ale wszelkie rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). A zatem, w spisie z natury sporządzanym dla celów podatku od towarów i usług ujmuje również wyposażenie i środki trwałe, jeżeli przy ich zakupie podatnik miał prawo do odliczenia VAT.

Informację o sporządzonym spisie oraz o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego należy dołączyć do deklaracji podatkowej sporządzonej za okres, w którym ma miejsce likwidacja przedsiębiorstwa.

Towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla dostawy krajowej (art. 14 ust. 1 ustawy o VAT). Również w tym przypadku chodzi, nie tylko o towary handlowe, ale o wszelkie rzeczy, czyli również elementy wyposażenia oraz środki trwałe.

 

Obowiązek podatkowy powstaje w momencie rozwiązania spółki lub zaprzestania dokonywania czynności opodatkowanych (art. 14 ust. 6 ustawy o VAT). Podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona według ceny nabycia bez VAT, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy towarów (art. 14 ust. 8 ustawy o VAT).

Według mnie przepis ten należy interpretować w ten sposób, że podstawą opodatkowania jest cena rynkowa netto określona na dzień likwidacji działalności gospodarczej (podobnie stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 9 czerwca 2011 r., nr ITPP1/443-39/11/KM).

Warto wspomnieć, że opisane zasady nie mają zastosowania do podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego z VAT (zwolnienie dotyczące podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 150.000 zł).

Podstawa prawna: art. 2 pkt 6 i art. 14 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Magdalena Płachecka, ekspert podatkowy

Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31343 )
Array ( [docId] => 31343 )

Array ( [docId] => 31343 )