Sprawdź, jak zmieniły się terminy zapłaty podatków

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Mariusz Olech
Data: 09-07-2020 r.

Pandemia związana COVID-19 przesunęła terminy dotyczące wywiązania się z obowiązków podatkowych. Na jakie ułatwienia mogą liczyć podatnicy PIT, CIT, VAT i akcyzy?

CIT i PIT

Do 31 lipca 2020 r. przesunięto termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku organizacjom pozarządowym, czyli podatnikom:

  • którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od CIT (wskazani w art. 17 ust. 1 ustawy CIT),

  • dla których przychody z działalności w sferze pożytku publicznego stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów.

Przesunięcie terminu dotyczy podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Do końca 7. miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat  wydłużono termin sporządzenia i przesłania informacji podatkowych IFT-2R przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Płatnikom podatku PIT, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, wydłużono termin przekazania do urzędu skarbowego: zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego – pobranych w marcu, kwietniu i maju od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych:

  • do 20 sierpnia 2020 r. – pobranych w marcu,

  • do 20 października 2020 r. – pobranych w kwietniu,

  • do 20 grudnia 2020 r. – pobranych w maju

Stawki VAT

Od 1 lipca 2020 r. są stosowane nowe zasady dotyczące stawek podatku VAT – tzw. nowa matryca stawek VAT (które pierwotnie miały obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.). Chodzi o nowe:

  • wykazy towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT, czyli nowe załączniki nr 3 i 10 do ustawy VAT,

  • system identyfikowania towarów i usług na potrzeby stosowania stawek VAT.

Towary są teraz identyfikowane za pomocą Nomenklatury scalonej (CN), natomiast usługi będą identyfikowane wg aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015.

Do 31 grudnia 2020 r. przedłużono stosowanie PKWiU (2008) na potrzeby:

  • art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy VAT (dot. wyłączenia możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego),

  • załącznika nr 15 do ustawy VAT (dot. wykazu towarów objętych obowiązkową podzieloną płatnością),

  • przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy VAT do dnia 31 grudnia 2020 r. (dot. zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących).

Nowy JPK_VAT

Regulacje dotyczące nowego JPK_VAT wejdą w życie od 1 października 2020 r. - dla wszystkich podatników, bez względu na ich wielkość. Zmiany wprowadzono ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086).

Polecamy w Portalu FK:

Podatek od sprzedaży detalicznej – przedłużenie terminu zawieszenia ustaw

 

Do końca 2020 r. zawieszono podatek od sprzedaży detalicznej (zgodnie z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Bez tego zawieszenia płatność podatku rozpoczęłaby się w połowie roku za okresy rozliczeniowe od lipca 2020 r. W efekcie podatnicy nie będą płacić podatku za lipiec-grudzień 2020.

Przedłużenie terminów w zakresie podatku akcyzowego

Do 31 sierpnia 2020 r. przedłużono obowiązywanie okresu przejściowego, w którym można stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania akcyzą paliw opałowych. Tym samym, przedsiębiorcy handlujący paliwami opałowymi i nabywcy takich paliw, mogą do końca sierpnia 2020 r. sprzedawać lub kupować paliwa do celów grzewczych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych w zakresie podatku akcyzowego. W tym okresie podmioty te będą też mogły pobierać i składać oświadczenia o przeznaczeniu tych paliw w postaci papierowej.

W rozporządzeniu z 30 czerwca 2020 r. sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 1159) Minister Finansów zaniechał poboru akcyzy w odniesieniu do płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstanie w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.

Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2020 r.

Sprawdź też:

Źródło:

www.podatki.gov.pl

Mariusz Olech prawnik, specjalista w zakresie podatków

Tagi: podatek, vat, cit

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41178 )
Array ( [docId] => 41178 )