Sprzedaż rzeczy używanych a VAT marża

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 15-06-2012 r.

Ustawodawca przewidział dla sprzedaży towarów używanych specyficzną formę opodatkowania w sytuacji gdy ich sprzedaż stanowi podstawową działalność gospodarczą (np. w ramach komisu). W takiej sytuacji przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne.

Opodatkowanie marży dotyczy dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od:

  • osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem VAT lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej,
  • podatników VAT, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku przedmiotowo,
  • podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana w sposób właściwy dla marży,
  • podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających zwolnieniu przedmiotowemu lub podmiotowemu,
  • podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających sposobowi właściwemu dla marży, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Podstawą opodatkowania VAT jest obrót (art. 29 ustawy o VAT). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Od tak ustalonej podstawy opodatkowania istnieje w ustawie o VAT kilka wyjątków. Jednym z nich jest opodatkowanie marży przy sprzedaży towarów używanych, z czego chętnie korzystają komisy.

Dla podatnika, który wykonuje czynności opodatkowane na zasadach marży, podstawą opodatkowania VAT jest marża pomniejszona o kwotę podatku.

W przypadku sprzedaży w systemie VAT marża konieczne jest korzystanie z tzw. metody w stu, tj. gdy podstawą opodatkowania jest marża netto.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31199 )
Array ( [docId] => 31199 )

Array ( [docId] => 31199 )