Tarcza antykryzysowa: Zmiany w VAT przesunięte na lipiec

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Tomasz Krywan
Data: 07-04-2020 r.

Obowiązek wysyłania JPK_VAT dla dużych podmiotów został przesunięty z kwietnia na lipiec, podobnie jak zmiany wprowadzające nową matrycę stawek VAT.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje wiele zmian w przepisach podatkowych, w tym w przepisach ustaw nowelizujących ustawę o VAT.

W efekcie tych zmian opóźnione zostaną zmiany w przepisach VAT, które obowiązywać miały od 1 kwietnia 2020 r.

Nowy zakres stosowania obniżonych stawek VAT

Od 1 kwietnia 2020 r. miały być stosowane nowe (formalnie obowiązujące od 1 listopada 2019 r.) przepisy w zakresie stawek VAT, tj.:

1)      nowe brzmienie załączników nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których wymienione są towary i usługi opodatkowane podatkiem VAT według stawki 5% i 8%,

2)      stawka 8% dla czynności dokonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej.

Zmianom tym miała towarzyszyć rezygnacja z dotychczas stosowanych w ustawie o VAT symboli PKWiU z 2008 r. Symbole te miały zostać zastąpione odpowiednimi:

1)      symbolami CN – w przypadku towarów, oraz

2)      symbolami PKWiU z 2015 r. – w przypadku usług.

Z art. 58 wskazanego na wstępie projektu wynika, że rozpoczęcie stosowania tych przepisów nastąpi dopiero 1 lipca 2020 r. A zatem do 30 czerwca 2020 r. nadal stosowane będą dotychczasowe (formalnie uchylone 1 listopada 2019 r.) przepisy w tym zakresie.

Sprawdź też:

Nowy plik JPK_VAT od lipca dla wszystkich podatników

Od 1 kwietnia 2020 r. miały wejść w życie przepisy o składaniu deklaracji VAT w ramach nowych plików JPK_VAT (tj. w ramach plików JPK_V7M oraz JPK_V7K) (zob. dodawany art. 99 ust. 11c ustawy o VAT).

Początkowo obowiązek stosowania nowych przepisów mają mieć jednak nieliczni podatnicy. Z przepisów przejściowych wynika, że ogromna większość podatników obowiązana ma być do stosowania nowych przepisów dopiero począwszy od rozliczenia za lipiec 2020 r. (zob. art. 11 ust. 1 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. poz. 1520).

Termin wejścia w życie przepisów o nowym pliku JPK_VAT został przesunięty na 1 lipca 2020 r. A zatem wszyscy podatnicy będą się obowiązani do jego przesyłania począwszy od rozliczenia za lipiec 2020 r.

Paragony w formie elektronicznej  

Omawiana ustawa przewiduje również rewolucyjną zmianę w ustawie o VAT, a mianowicie wprowadzenie możliwości wydawania nabywcom paragonów w formie elektronicznej, czyli tzw. e-paragonów (obecnie kasy rejestrujące mają tylko funkcję wydruku ww. dokumentów fiskalnych i podatnik musi wydać konsumentowi papierową postać paragonu fiskalnego). Będzie to możliwe – za zgodą nabywcy – w przypadku sprzedaży ewidencjonowanej przy zastosowaniu tzw. kas online (zob. nowe brzmienie art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b ustawy o VAT).

Nowe daty obowiązywania zmian w VAT

Zmiana

Dotychczasowa data obowiązywania zmiany

Nowa data obowiązywania zmiany

Nowy zakres stosowania obniżonych stawek VAT

1.04.2020 r.

1.07.2020 r.

Nowy plik JPK_VAT

1.04.2020 r. (dla największych podatników) oraz 1.07.2020 r. (dla pozostałych podatników)

1.07.2020 r. (dla wszystkich podatników)

Wszystkie niezbędne informacje dotycząca wsparcia przedsiębiorców w czasie koronawirua zamieściliśmy tutaj.

Podstawa prawna: 

ustawa 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

   Tomasz Krywan doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41140 )
Array ( [docId] => 41140 )