TSUE: Przydatność do spożycia, a stawka VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 21-11-2017 r.

Gdy data przydatności do spożycia, lub termin minimalnej trwałości ciastek i wyrobów ciastkarskich nie jest dłuższy niż 45 dni, to są one opodatkowane 8% stawką VAT. Na pozostałe wyroby stosuje się 23% stawkę VAT. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości zaświadcza, że jest to zgodne z dyrektywą unijną. Poznaj więcej szczegółów.

Jak wyglądała sytuacja?

Sprawa dotyczyła polskiej spółki produkującej wyroby ciastkarskie, m.in. croissanty z nadzieniem w różnych smakach oraz bułki słodkie z nadzieniem w różnych polewach, których data minimalnej trwałości przekracza 45 dni. Spółka chciała do tych wyrobów stosować obniżoną stawkę VAT wynoszącą 8%. Z takim stanowiskiem nie zgodził się organ podatkowy.

Sprawa dotarła do NSA, który zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy art. 98 dyrektywy VAT, w świetle zasady neutralności podatkowej, należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on przepisom krajowym, takim jak w postępowaniu głównym, które uzależniają stosowanie obniżonej stawki VAT do wyrobów ciastkarskich i ciastek świeżych jedynie od kryterium ich „daty minimalnej trwałości” lub „terminu przydatności do spożycia”.

Opinia TSUE

Unijny Trybunał orzekł, żeart. 98 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on – pod warunkiem poszanowania zasady neutralności podatkowej, czego zbadanie należy do sądu odsyłającego – przepisom krajowym, takim jak w postępowaniu głównym, które uzależniają stosowanie obniżonej stawki VAT do wyrobów ciastkarskich i ciastek świeżych, jedynie od kryterium ich „daty minimalnej trwałości” lub „terminu przydatności do spożycia”.

Tomasz Krywan doradca podatkowy KOMENTARZ EKSPERTA

Obowiązujące w Polsce przepisy przewidują stosowanie obniżonej stawki VAT w wysokości 8% tylko dla wyrobów ciastkarskich i ciastek, których data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia nie przekracza 45 dni (zob. art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 32 załącznika nr 3 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT). Pozostałe wyroby ciastkarskie i ciastka są opodatkowane podatkiem VAT według stawki podstawowej 23%.

W komentowanym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że taka sytuacja jest, co do zasady, zgodna z przepisami unijnymi. Zastrzegł jednak, że jest tak pod warunkiem poszanowania zasady neutralności podatkowej, czego zbadanie należy do sądu krajowego.

Oznacza to, że o dopuszczalności stosowania dwóch stawek podatku VAT do wyrobów ciastkarskich i ciastek orzekać będzie jeszcze polski sąd, który skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dokonując tej oceny sąd ten zapewne powinien wziąć pod uwagę wskazówki poczynione przez Trybunał, że:

1) powinien zbadać czy na polskim rynku obecne są wyroby ciastkarskie i ciastka, których okres trwałości nie przekracza 45 dni, lecz które w oczach konsumenta są podobne do wyrobów ciastkarskich i ciastek o dacie minimalnej trwałości przekraczającej 45 dni, które są wzajemnie zastępowalne,

2) jeżeli można stwierdzić istnienie takich towarów – polski sąd powinien orzec o niezgodności wskazanego na wstępie rozróżnienia z zasadą neutralności podatkowej, a w konsekwencji o ich niezgodności z przepisami unijnymi,

3) w przeciwnym razie sąd powinien stwierdzić, że zasada neutralności podatkowej nie sprzeciwia się wskazanemu na wstępie rozróżnieniu, a w konsekwencji o dopuszczalności stosowania dwóch stawek podatku VAT do wyrobów ciastkarskich i ciastek.

W konsekwencji w najbliższych miesiącach spodziewać się można wyroku NSA dotyczącego dopuszczalności stosowania dwóch stawek podatku VAT do wyrobów ciastkarskich i ciastek. Dopiero wydanie takiego wyroku rozstrzygnie tę kwestię.

Niestety, niekoniecznie będzie to rozstrzygnięcie ostateczne. Jeżeli bowiem rozstrzygnięcie NSA nie przybierze formy uchwały, nie będzie wiązać sądów administracyjnych.

Polecamy w Portalu FK:

Wyrok TSUE z 9 listopada 2017 r., w sprawie C-499/16 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40770 )
Array ( [docId] => 40770 )