Ulga na złe długi w podatku VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 20-07-2012 r.

Podatnik może skorzystać z tzw. ulgi na złe długi i obniżyć należny VAT od nieściągalnej wierzytelności, nawet gdy odbiorca nie uznał faktury i nie uwzględnił jej w swojej ewidencji. Aby obniżyć VAT należny, podatnik musi jednak zawiadomić dłużnika o zamiarze takiej korekty i uzyskać od dłużnika potwierdzenie otrzymania tego zawiadomienia.

Z przepisów nie wynika, aby warunkiem ulgi na złe długi było uznanie faktury przez dłużnika czy posiadanie przez niego oryginału faktury w swojej dokumentacji. W konsekwencji jeśli są spełnione wszystkie warunki ulgi, w tym uzyskane zostało potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia o zamiarze skorzystania z ulgi, jest możliwe skorzystanie z niej.

W tym celu podatnik musi skorygować podatek należny dotyczący nieściągalnej wierzytelności, również gdy zleceniodawca nie uznał faktury i nie ma jej oryginału w swojej dokumentacji.

Powyższe uwagi potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w piśmie nr IPPP2/443-658/09-2/KK z 10 lipca 2009 r., gdzie czytamy:

„(…) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż dostawa towarów i usług została dokonana na poczet czynnego podatnika podatku od towarów usług, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, wierzytelności zostały wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny, na dzień dokonania korekty strony są podatnikami podatku od towarów i usług czynnymi, wierzytelności nie zostały zbyte. Jednocześnie wnioskodawca wskazuje, iż wszelkie warunki wynikające z przepisu art. 89a ust. 1a i ust. 2 ustawy zostały (będą) spełnione.

Reasumując, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie fakt, iż zleceniodawca nie uznał faktury i nie posiada jej oryginału w swojej dokumentacji, nie wpływa na możliwość skorzystania przez wnioskodawcę z możliwości rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności (dokonania korekty podatku należnego). Jak wynika z opisu stanu faktycznego, faktury dokumentują czynności, które zostały wykonane i podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Fakt, iż nabywca nie przyjął faktur, nie ma wpływu na prawo do dokonania korekty podatku należnego, gdyż spełnione są wszystkie przesłanki wynikające z art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług. (...)”

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31215 )
Array ( [docId] => 31215 )