VAT-25 – ochrona firmy przed skarbówką

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 28-12-2012 r.

Zaświadczenie VAT-25 zapewnia przedsiębiorcy taką samą ochronę, jak interpretacja podatkowa. Oznacza to, że urząd skarbowy nie może zakwestionować dokonanych na tej podstawie rozliczeń.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), w wyroku z 5 lipca 2012 r. (sygn. akt I FSK 1367/11) stwierdził, że zaświadczenie VAT-25 jest zaświadczeniem wiążącym, ponieważ wywołuje skutki prawne dla podmiotów podatkowych, podobnie jak indywidualna interpretacja podatkowa. Tym samym dokument ten potwierdza uiszczenie podatku VAT lub brak takiego obowiązku.

Zaświadczenie VAT-25 wydawane jest przez organ podatkowy (na podst. art. 105 ustawy o VAT).

 

Przykład:

Spółka sprowadziła do Polski używane samochody z krajów Unii Europejskiej. Aby je zarejestrować, wystąpiła do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia VAT-25. Do wniosku dołączyła faktury zakupowe, na których nie był przekreślony zwrot „faktura VAT marża”.

Urząd skarbowy wydał spółce zaświadczenie VAT-25, bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Tym samym potwierdził brak konieczności zapłaty podatku z tytułu przywozu nabywanych pojazdów z UE.

Po pewnym czasie urzędnicy skarbówki przyszli so spółki na kontrolę. Uznali, że spółka nie kupiła samochodów z UE w systemie „VAT marża”, ale w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Dlatego też zdecydowali, że firma powinna była odprowadzić VAT od tej transakcji w Polsce.

Spółka sprzeciwiła się temu postanowieniu. W jej opinii, w postępowaniu podatkowym (zgodnie z zasadą pogłębiania zaufania do organów, na podst. art. 121 Ordynacji podatkowej) organ podatkowy powinien był wyjaśnić, dlaczego wydając zaświadczenie VAT-25 uznał, że nie zachodziło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, podczas gdy w toku kontroli stwierdził dokładnie odwrotnie.

Naczelny Sąd Administracyjny przeanalizował skargę spółki. Orzekł, że organ podatkowy, wydając spółce zaświadczenie VAT-25, potwierdził, że dostarczone przez spółkę faktury wskazują, że nie nastąpiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Tym samym Sąd nie zgodził się z opinią urzędu skarbowego, jakoby zaświadczenie VAT-25 było zaledwie jednym spośród dowodów w postępowaniu podatkowym, podlegającym swobodnej ocenie.

NSA zdecydował, że podatnik działał zgodnie z zasadą zaufania do organów podatkowych, dlatego nie można mu postawić zarzutu o naruszenie przepisów ustawy o VAT, ani kwestionować kwot VAT do zapłaty, które zadeklarował na podstawie wydanych mu przez urząd skarbowy zaświadczeń VAT-25.

 

oprac.: H. K.

na podst.: I. Czauderna, Zaświadczenie VAT-25 chroni przed roszczeniami skarbówki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31306 )
Array ( [docId] => 31306 )