VAT od przeniesienia prawo własności gminnych słupów oświetleniowych

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Karol Zawadzki
Data: 24-06-2015 r.

Jednostka samorządu, dokonując odpłatnego przeniesienia prawa do słupów oświetleniowych, nie działa w charakterze podatnika, a sama czynność przeniesienia prawa pozostaje poza zakresem opodatkowania.

Zapewnienie oświetlenia dróg gminnych należy do zadań publicznych. Budowy słupów nie można zatem utożsamiać z działalnością gospodarczą gminy. Taką opinię wydał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w sprawie opodatkowania VAT przeniesienia prawa własności słupów oświetleniowych na rzecz przedsiębiorstwa przemysłowego energii elektrycznej (interpretacja nr IBPP3/443-1296/14/AŚ).

Fiskus rozpatrywał sprawę gminy, która wybudowała sieć oświetlenia ulicznego sfinansowaną ze środków własnych. Po wybudowaniu została ona wprowadzona do ewidencji środków trwałych jednostki. Do gminy zwróciło się przedsiębiorstwo przesyłowe energii elektrycznej z propozycją przeniesienia praw do części słupów w celu wybudowania na nich linii napowietrznej. W zamian za uzyskanie praw do słupów przedsiębiorca zobowiązał się do zapłaty na rzecz określonej kwoty - po dostarczeniu przez gminę faktury VAT. Faktura wystawiona przez gminę zawierała 23% stawkę VAT.

Organ fiskusa stwierdził, że aby dana czynność podlegała opodatkowaniu, musi być wykonana przez podmiot działający dla tej czynności w charakterze podatnika VAT. Jednostki samorządu terytorialnego są jednak podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie czynności, które mają charakter działalności gospodarczej - a więc mają charakter cywilnoprawny, a nie publicznoprawny.

Prawo energetyczne wskazuje, że finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych należy do zadań własnych jednostki samorządu. Zapewnienie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy jest zbiorową potrzebą wspólnoty, jaką jest gmina i ma charakter celu publicznego. Gmina, realizując zadanie budowy oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nie działała zatem w charakterze podatnika VAT, a nabywanych towarów i usług niezbędnych do realizowania inwestycji celu publicznego nie wykorzystuje do działalności gospodarczej. Odpłatne przeniesienie prawa własności słupów nie podlega zatem opodatkowaniu VAT. Zastosowanie stawki 23% jest w takiej sytuacji nieprawidłowe.

Karol Zawadzki, specjalista ds. finansów publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37408 )
Array ( [docId] => 37408 )

Array ( [docId] => 37408 )