Wysokość taksy notarialnej - czy można doliczyć VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 06-05-2022 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny odniósł się do zasad naliczania podatku VAT od taksy notarialnej. Niewątpliwie ma to wpływ na wysokość wynagrodzenia notariusza. Zdaniem RPO podwyższanie wynagrodzenia notariusza o VAT jest niezgodne z wykładnią Prawa o notariacie. 

Zgodnie z art. 5 §  3 Prawa o notariacie, kwoty określone przez Ministra Sprawiedliwości stanowią maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz maksymalne kwoty, które mogą zwiększyć wynagrodzenie za dokonanie czynności poza kancelarią. Zgodnie z § 1. wynagrodzenie przysługujące notariuszowi za wykonane czynności notarialnych określa co prawda umowa między stronami, jednak nie może być ono wyższe niż kwoty określone w rozporządzeniu. 

 

Wykładnia przepisów o wynagrodzeniu

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, wykładnia przepisów Prawa o notariacie oraz wydanego na ich podstawie rozporządzenia nie pozwala na podwyższenie wynagrodzenia notariusza o podatek VAT. Inny wniosek jest jego zdaniem wynikiem wykładni rozszerzającej. 

Na obronę swoich argumentów, RPO podał także uchwałę Sądy Najwyższego z 26 czerwca 2014 r - sygn. III CZP 27/14, w której podkreślony został gwarancyjny charakter maksymalnych stawek taksy notarialnej.  

Wprost czytamy w tezie uchwały, że wynagrodzenie notariusza wyznaczonego do dokonania czynności notarialnej nie podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w ustawie o VAT. Uchwała odnosiła się bezpośrednio do wynagrodzenia przyznawanego od Skarbu Państwa w przypadku wyznaczenia notariusza do wykonania czynności na podstawie art. 6 § 4 zd. 2 w zw. z art. 6 § 3 ustawy o notariacie. 

W uzasadnieniu Sąd zaznaczył, że wszystko wskazuje na to, że wolą ustawodawcy było wyczerpujące określenie wysokości wynagrodzenia i wykładnia rozszerzająca jest niedopuszczalna. Szczególnie, że w przepisach dotyczących wynagrodzenia adwokatów znalazł się także zapis dotyczący doliczenia podatku VAT, podobnie jak w przypadku pomocy udzielanej przez radcę prawnego. 

Doliczanie VAT

RPO uznaje, że praktyka doliczania podatku od towarów i usług do wynagrodzeń notariuszy, które zostały określone zarówno w przepisach rangi ustawowej jak i akcie wykonawczym do nich, może być postrzegane jako niezgodne z prawem. Można mieć wątpliwości także co do tego, czy taka praktyka nie narusza praw obywateli korzystających z usług notariuszy. 

Ministerstwo Finansów w swoich wyjaśnieniach stwierdziło, że owszem, zgodnie z rozporządzeniem nie można w żaden sposób podwyższać już taksy notarialnej. Dlatego właśnie podatek VAT jest już zawarty w cenie podanej przez notariusza. W tym samym wyjaśnieniu ministerstwo dodało, że weryfikacja sposobu naliczania taksy i tym samym podatku przez notariuszy, można dojść do wniosku, że podatek VAT jest jednak doliczany do taksy - ale notariusze nie korzystają z taksy maksymalnej, więc doliczony do taksy podatek nie przekracza łącznie określonych w przepisach kwot. 

Z kolei zdaniem Krajowej Rady Notarialnej - od 28 lat nieprzerwanie notariusze ustalają wynagrodzenie według stawek określonych w rozporządzeniu i doliczają do tego podatek od towarów i usług. Co więcej - ten sposób postępowania nie był nigdy kwestionowany przez organy podatkowe ani inne organy zajmujące się nadzorem nad notariuszami. 

W związku z rozbieżnościami samych wyjaśnień, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się po wyjaśnienia do resortu sprawiedliwości. 

Źródło:

Informacja umieszczona na oficjalnym portalu Rzecznika Praw Obywatelskich - bip.brpo.gov.pl
Uchwała Sądu Najwyższego z 26 czerwca 2014 r - sygn. III CZP 27/14 - baza orzeczeń opublikowana na oficjalnej stronie Sądu Najwyższego - sn.pl

Oprac. red.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41756 )
Array ( [docId] => 41756 )