Wystawienie faktury do paragonu

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 12-04-2012 r.

Podmioty, które ewidencjonują sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej, niezwykle często spotykają się z sytuacją gdy klienci zwracają się z prośbą o wystawienie faktury do paragonu. Powstaje wówczas pytanie kiedy sprzedawca ma prawo a kiedy obowiązek wystawienia jej.

Przepisy wymagają, aby - gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy rejestrującej - do kopii faktury podatnik dołączył paragon dokumentujący tę sprzedaż. Takiego obowiązku nie ma tylko wtedy, gdy:

  • sprzedaż dokumentowana jest fakturą emitowaną za pomocą kasy rejestrującej,
  • wartość sprzedaży i kwota podatku należnego zostały zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z dniem wydania towaru. Wtedy też nabijana jest transakcja na kasie fiskalnej. W oparciu o miesięczny wydruk z kasy rejestrującej sporządzana jest deklaracja VAT. Zatem późniejsze wystawienie faktury nie wpływa na rozliczenie tego podatku. Przepisy rozporządzenia w sprawie zasad wystawiania faktur VAT informują wprawdzie o konieczności wystawienia faktury w ciągu siedmiu dni od daty sprzedaży, ale przepis ten nie dotyczy sytuacji, gdy sprzedaż została już zarejestrowana w kasie fiskalnej.

Jednak na podstawie art. 87 § 4 Ordynacji podatkowej informujący, że podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie jego wystawienia zostało zgłoszone po upływie trzech miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Zatem dopiero po upływie trzech miesięcy od daty sprzedaży można odmówić wystawienia faktury.

Co niezwykle istotne fakturę wystawiamy tylko w takim przypadku, gdy żądający wystawienia faktury odda oryginał paragonu z dokonanej transakcji. Oryginał paragonu przypinamy bowiem do kopii wystawionej faktury. Spięcie faktury z paragonem ma zapobiec obowiązkowi płacenia VAT z wystawionej faktury i paragonu fiskalnego.

Jeżeli nie ma paragonu, z którego wynikałby związek ze sprzedażą przedstawioną na fakturze, podatnik może być zobowiązany do zapłaty VAT zarówno z faktury, jak i raportu fiskalnego. Dlatego wystawiając fakturę, która nie jest emitowana przez kasę rejestrującą, powinniśmy do niej dołączyć paragony. Jeśli do tej pory taka praktyka nie była stosowana, to należy przejrzeć wystawione faktury i odszukać do nich paragony. Pozwoli to uniknąć problemów w przypadku ewentualnej kontroli urzędu skarbowego.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31193 )
Array ( [docId] => 31193 )