Z początkiem roku nastąpiła zmiana właściwości organów podatkowych w zakresie VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 15-03-2016 r.

Z początkiem stycznia 2016 roku dla podatnika wykonującego czynności podlegające opodatkowaniu na terenie objętym zakresem działania jednego tylko urzędu skarbowego, właściwość urzędu skarbowego do celów VAT ustala się ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika.

Należy pamiętać, że z dniem 1 stycznia 2016 r. uchylona została większość przepisów art. 3 ustawy o VAT, w tym ustępy 1 i 2. W konsekwencji obecnie także dla podatników wykonujących czynności podlegające opodatkowaniu na terenie objętym zakresem działania jednego tylko urzędu skarbowego, właściwi do celów VAT są naczelnicy urzędów skarbowych ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatników (na podstawie art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej). Zgodnie z tym przepisem, jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika.

Komentarz eksperta

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że nowelizacja spowodowała również zmianę naczelnika urzędu skarbowego właściwego do spraw ewidencji podatników. Jak stanowi, bowiem art. 4 pkt 1 ustawy o NIP w przypadku podatników VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia od podatku właściwi w sprawach ewidencji podatników są naczelnicy urzędów skarbowych właściwych dla tych podatników w sprawach VAT. Oznacza to, że – również w terminie do 8 stycznia 2016 r. (zob. art. 9 ust. 1 ustawy o NIP) – należy złożyć na formularzu CEIDG-1 wniosek o zmianę wpisu w CEIDG, celem wskazania aktualnego naczelnika urzędu skarbowego właściwego do spraw ewidencji podatników. Formularz ten można złożyć w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.

Przykład: Zmiana właściwości podatnika VAT – osoby fizycznej

Przykład:

Osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą (sklep), jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Ponieważ mieszka na ulicy podlegającej pod II Urząd Skarbowy w Szczecinie, to właśnie ten organ podatkowy jest dla niego właściwy do celów rozliczania podatku dochodowego. Sklep, który prowadzi, mieści się natomiast na ulicy podlegającej pod I Urząd Skarbowy w Szczecinie – ten urząd jest w konsekwencji dla podatnika właściwy do celów VAT. Z początkiem 2016 roku właściwym dla podatnika w sprawach VAT stał się Naczelnik II Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

W konsekwencji do 8 stycznia 2016 r. (tj. w ciągu 7 dni od dnia zmiany – zob. art. 96 ust. 12 ustawy o VAT) podatnik jest zobowiązany złożyć do Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Szczecinie aktualizację zgłoszenia VAT-R, celem zgłoszenia zmiany właściwości organu podatkowego w zakresie VAT. W tym samym terminie podatnik powinien złożyć na formularzu CEIDG-1 wniosek o zmianę wpisu w CEIDG celem wskazania Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Szczecinie jako aktualnego naczelnika urzędu skarbowego właściwego do spraw ewidencji podatników.

Oznacza to, że tylko do końca 2015 roku (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o VAT) właściwość urzędu skarbowego określało się ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Jeżeli czynności podlegające opodatkowane wykonywane były na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustalało się dla:

 1. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na adres siedziby;
 2. osób fizycznych – ze względu na miejsce zamieszkania.

Do końca 2015 roku

Od 1 stycznia 2016 r.

Właściwość urzędu skarbowego określa się ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dla podatników wykonujących czynności podlegające opodatkowaniu na terenie objętym zakresem działania jednego tylko urzędu skarbowego właściwi do celów VAT będą naczelnicy urzędów skarbowych ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy (nr wpisu 11058)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38733 )
Array ( [docId] => 38733 )

Array ( [docId] => 38733 )