Zmiany w kasach rejestrujących od 1 października 2018 r.

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 27-03-2018 r.

Aktualnie używane kasy zostaną zmienione na kasy online. Będą wysyłały informacje o wszystkich transakcjach zaewidencjonowanych na kasie do Centralnego Repozytorium Kas. Sprawdź, którzy podatnicy w pierwszej kolejności będą mieli obowiązek wymiany kasy.

W dniu 8 marca 2018 r. rządowa Komisja Prawnicza rozpatrzyła wniesiony przez Ministra Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.

Projekt ten przewiduje utworzenie Centralnego Repozytorium Kas (dalej: CRK) oraz wprowadzenie obowiązku stosowania do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych kas rejestrujących przesyłających drogą internetową informacje do CRK.

Dane z kas będą wysyłane do Centralnego Repozytorium Kas

Nowe kasy rejestrujące mają mieć wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie informacji z kasy rejestrującej do CRK (zob. projektowane brzmienie art. 111 ust. 6a ustawy o VAT).

Przesyłane mają być informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Co istotne, przesyłane informacje mają być w pełni zanonimizowane w zakresie danych nabywcy.

Informacje z kas rejestrujących będą stanowiły w praktyce elektroniczny obraz paragonów, na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumenta (oprócz NIP nabywcy, w przypadku gdy poda on ten numer w trakcie dokonywania transakcji).

Stopniowe wprowadzanie kas online

Wejście w życie projektowanych przepisów nie wyłączy od razu możliwości dalszego używania obecnie stosowanych kas rejestrujących, tj. kas z kopią papierową oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii (zob. projektowany art. 145a ust. 1 ustawy o VAT). Stopniowo jednak możliwość ta ma być ograniczana. Nastąpić to ma na kilka sposobów.

1. Stopniowo ograniczana ma być dostępność kas z kopią papierową oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii. Z projektowanego art. 145a ust. 7 ustawy o VAT wynika bowiem, że już z końcem 2018 r. nie będą mogły być wprowadzane do obrotu (ze względu na utratę mocy potwierdzeń o spełnianiu funkcji, kryteriów i warunków technicznych) kasy rejestrujące z kopią papierową. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii przestaną być wprowadzane do obrotu z końcem 2022 r. Podatnicy, którzy rozpoczną używanie kas z kopią papierową oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii przed końcem, odpowiednio, 2018 i 2012 r. będą je, co do zasady, mogli używać nadal po, odpowiednio, 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2022 r.

2. Jednak – co stanowi drugie ograniczenie - w przypadku zapełnienia pamięci fiskalnej kasy rejestrującej, która nie jest kasą z elektronicznym zapisem kopii pamięć ta nie będzie podlegała wymianie (zob. projektowany art. 145a ust. 5 ustawy o VAT). Spowoduje to, że podatnik stosujący kasę rejestrującą z kopią papierową, po zapełnieniu pamięci fiskalnej, będzie musiał nabyć nową kasę, z zapisem elektronicznym lub kasę nowego rodzaju.

3. W przypadku podatników z niektórych branż możliwość stosowania kas z kopią papierową oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii będzie wyłączona wcześniej (zob. projektowany art. 145b ust. 1 ustawy o VAT). I tak w przypadku:

  1. świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), świadczenia usług w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów oraz sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego oraz gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych - kasy z kopią papierową oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii mają być móc stosowane tylko do 31 grudnia 2018 r.,
  2. świadczenia usług związanych z wyżywieniem przez stacjonarne placówki gastronomiczne (w tym również sezonowo) oraz świadczenia usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania – kasy z kopią papierową oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii mają być móc stosowane tylko do 30 czerwca 2019 r.,
  3. świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, oraz wstępu związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – kasy z kopią papierową oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii mają być móc stosowane tylko do 31 grudnia 2019 r.

Ulgi na zakup kas – nowe wymogi

Omawiany projekt przewiduje również zmiany w przepisach o uldze na zakup kas.

Zmiany w uldze na zakup kas

  1. Ulga będzie miała zastosowanie tylko w przypadku nabywania kas rejestrujących nowego typu (tj. umożliwiających przesyłanie informacji z kasy rejestrującej do CRK).
  2. Maksymalna kwota ulgi na kasę ma zostać podwyższona z 700 zł do 1.000 zł.
  3. Będzie wprowadzona możliwość korzystania z ulgi na zakup kas w stosunku do kas rejestrujących nabywanych w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania (zob. projektowane brzmienie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT).

Umożliwienie stosowania przez podatników również kasy, które zostały wynajęte, wydzierżawione lub oddane w leasing

Omawiany przewiduje również wprowadzenie nowego rozwiązania pozwalającego na stosowanie przez podatników do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze (zob. projektowany art. 111 ust. 3ca ustawy o VAT). Możliwość ta ma jednak dotyczyć wyłącznie kas online (nie będzie możliwe używanie na podstawie wskazanych umów kas z papierowym zapisem kopii oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii).

Termin wejścia w życie nowych przepisów

Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 października 2018 r. (zob. art. 9 projektu).

Etap legislacyjny:

  • projekt ustawy po zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach – przekazany do opiniowania.

Czytaj także w PortaluFK:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40889 )
Array ( [docId] => 40889 )