Zwrot VAT od zakupu materiałów budowlanych

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 10-10-2012 r.

Osoby fizyczne mogą ubiegać się o zwrot VAT za materiały budowlane służące realizacji inwestycji mieszkaniowej. Nie wszystkie jednak wydatki związane z remontem korzystają z odliczenia VAT od materiałów budowlanych.

Wykaz materiałów budowlanych, od których można uzyskać zwrot VAT, jest zawarty w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury.

Ważny aktualny formularz VZM

Wniosek o zwrot różnicy w VAT na materiały budowlane sporządza się na formularzach VZM i składa się do swojego urzędu skarbowego.

Ministerstwo Finansów przypomina także o innych ważnych aspektach zwrotu VAT za remont:

  • wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT (same paragony nie wystarczą),
  • wydatki poniesiono na zakup materiałów budowlanych, na które po 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7% na wyższą,
  • osoby fizyczne ubiegające się o zwrot nie są podatnikami VAT i nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w celu wykonywania czynności podlegających VAT,
  • osoby fizyczne posiadają tytuł prawny prawo do dysponowania nieruchomością,
  • osoby fizyczne posiadają pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia.

 

Limit obowiązuje dla okresów pięcioletnich.

Kwota VAT z wydatków na zakup materiałów budowlanych, jaką możemy odzyskać jest ograniczona – obowiązuje pięcioletni limit. Okres pięcioletni liczymy od złożenia pierwszego wniosku o zwrot, wniosek możemy składać maksymalnie raz w roku. Jednak przysługujący nam limit zwrotu wyliczamy przy składaniu każdego kolejnego wniosku od nowa – zależy on od aktualnej ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonej przez Prezesa GUS w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym składamy wniosek.

Podstawa prawna:

art. 1, art. 3 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz U z 2005 r. nr 177, poz. 1468 ze zm.).

Autor: Jerzy Bagiński

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 31253 )
Array ( [docId] => 31253 )

Array ( [docId] => 31253 )