Czy można zniszczyć kupiony obraz

Kategoria: Prawo autorskie
Autor: Szczurek Piotr
Data: 19-06-2012 r.

W razie podjęcia decyzji o zniszczeniu oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego, znajdującego się w miejscu publicznie dostępnym, właściciel jest obowiązany złożyć twórcy utworu lub jego bliskim ofertę sprzedaży o ile porozumienie się z nim, celem złożenia oferty, jest możliwe.

Powszechnie uważa się, że prawo własności polega na dowolnym rozporządzaniu posiadaną rzeczą. Tymczasem - zgodnie z art. 140 kodeksem cywilnym - właściciel może korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego. Tym samym ustawodawca wprost wskazał, iż prawo własności nie jest bezwzględne i może podlegać pewnym ograniczeniom.

Czy zatem właściciel może zniszczyć lub wyrzucić na śmietnik należący do niego obraz, wiszący na przykład w jego sklepie?

Wszystko zależy od tego, czy możliwy jest kontakt z autorem obrazu lub jego bliskimi. Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w razie podjęcia decyzji o zniszczeniu oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego, znajdującego się w miejscu publicznie dostępnym, właściciel jest obowiązany złożyć twórcy utworu lub jego bliskim ofertę sprzedaży o ile porozumienie się z nim, celem złożenia oferty, jest możliwe.

Z przepisu wynika zatem, iż będąc właścicielem obrazu, który nie wisi w miejscu publicznie dostępnym (tzn. takim, do którego dostęp ma bliżej nieokreślona grupa ludzi) nie mamy obowiązku poszukiwania. Jeżeli jednak obraz ten został udostępniony na przykład poprzez powieszenie go w sklepie, mamy obowiązek podjęcia trudu nawiązania kontaktu z twórcą lub jego bliskimi w celu złożenia oferty sprzedaży.

 

Należy pamiętać jednak, iż twórca utworu plastycznego, który ma być zniszczony, nie może uniemożliwić właścicielowi takiego działania poprzez żądanie niebagatelnie wysokiej kwoty. Intencją ustawodawcy było bowiem podtrzymanie więzi twórcy z utworem, wynikającej z autorskich praw osobistych, nie zaś umożliwienie mu korzystania ze swojego prawa w sposób sprzeczny z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, dlatego górną granicę ceny określa wartość materiałów zużytych na stworzenie utworu.

Natomiast jeżeli sprzedaż nie jest możliwa, właściciel jest obowiązany umożliwić twórcy sporządzenie kopii bądź stosownej dokumentacji.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prawne uwarunkowania przeniesienia grobu

pobierz

Poznaj 14 podstaw przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnej kategorii

pobierz

Powierzenie przetwarzania danych czy ich udostępnienie? Poznaj rozwiązania w 15 różnych sytuacjach

pobierz

Przeniesienie prawa do otrzymania zasiłku pogrzebowego na zakład pogrzebowy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31528 )
Array ( [docId] => 31528 )

Array ( [docId] => 31528 )