Czy poprawa błędów ortograficznych to naruszenie integralności utworu

Kategoria: Prawo autorskie
Autor: Szczurek Piotr
Data: 28-09-2012 r.

Wiele redakcji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do utworów przed ich opublikowaniem. Wydaje się to naturalną koleją rzeczy. W końcu ostateczne formatowanie i redagowanie tekstu wpływa na wizerunek redakcji oraz publikowanych przez nią periodyków. Prawo redakcji do wprowadzania zmian w utworze nie jest jednak takie oczywiste, gdy przyjrzymy się mu w kontekście autorskich praw osobistych.

Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem. Ustawa wymienia w szczególności prawo do autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Dla zagadnienia przeredagowywania tekstów najistotniejsze znaczenie ma prawo twórcy do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, zwane również prawem do integralności utworu. Istotą tego uprawnienia jest przyznanie twórcy wyłącznego prawa decydowania o zmianach wprowadzanych do utworu. Co prawda część praktyków prawa forsuje pogląd, iż prawo do integralności dotyczy wyłącznie elementów twórczych utworu, pozostawiając wyłączone z ochrony elementy nietwórcze, jednak nie można się z tym zgodzić. Zbiór elementów utworu – zarówno twórczych, jak i nietwórczych – pozostaje ściśle związany z jego percepcją., w związku z czym żaden z nich nie został przez twórcę umieszczony przypadkowo.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie nie każda zmiana dowolnego elementu treści lub formy utworu narusza prawo do jego integralności, lecz tylko taka jego zmiana, która „zrywa” lub „osłabia” więź twórcy z utworem, usuwa lub narusza więź między utworem a cechami indywidualizującymi jego twórcę.

 

Tym samym należy uznać, iż w zakresie w jakim działanie osoby trzeciej, skierowane „przeciwko” integralności utworu, nie pozostaje w sprzeczności z prawem osobistym autora poprzez zerwanie lub naruszenie więzi łączącej go z utworem, twórca ten nie może sprzeciwić się ewentualnej ingerencji.

Wydaje się zatem, iż w zakresie dokonywania zmian redakcyjnych, poprzez dostosowanie tekstów do ich publikacji, w tym między innymi poprawa błędów ortograficznych i stylistycznych, mieści się w granicach działania nie naruszającego integralności utworu.

Odmiennie jednak należy traktować sytuację, w której na skutek wprowadzanych zmian napisany prawidłowo tekst pierwotny ulega zniekształceniu. Naruszenie praw autorskich, a także dóbr osobistych autora, jest w tym wypadku znamienne.


Zobacz także:

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Monitoring w organizacji a ochrona wizerunku – 20 praktycznych rozwiązaniach

pobierz

Poznaj 14 podstaw przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnej kategorii

pobierz

Kontrola RODO krok po kroku – sprawdź, czego się spodziewać, jakie działania podjąć i z jakich uprawnień korzystać

pobierz

Powierzenie przetwarzania danych czy ich udostępnienie? Poznaj rozwiązania w 15 różnych sytuacjach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31552 )
Array ( [docId] => 31552 )