Czy odstąpienie od umowy wyklucza kary umowne za opóźnienie

Kategoria: Prawo autorskie
Autor: Szczurek Piotr
Data: 26-06-2012 r.

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Tym samym istnieje możliwość zabezpieczenia swoich interesów, w tym poprzez dodanie klauzul, ustanawiających kary za opóźnienie wykonania zobowiązania, za jego niewykonanie oraz za odstąpienie od umowy.

Przykładowa konstrukcja umowna może ustalać karę w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, 20% wartości przedmiotu umowy za jej nienależyte wykonanie oraz 20% wartości przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy.

Zgodnie z art. 483 kodeksu cywilnego dłużnik, czyli zobowiązany ze stosunku umownego, nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej. W praktyce wielokrotnie dochodziło jednak do sporów między stronami, czy w związku z odstąpieniem od umowy, po wykonaniu części jej przedmiotu, można żądać dodatkowo kar za jej nienależyte wykonanie.

Chodzi tu między innymi o sytuacje, w których w trakcie wykonywania stosunku umownego jedna ze stron żądała wprowadzenia takich zmian do jego przedmiotu, które powodowały, iż z ekonomicznego punktu widzenia wykonawcy bardziej opłacało się odstąpić od umowy z równoczesną zapłatą kary umownej, niż dostosowywać przedmiot umowy do zmienionych wymagań. Odstąpienie takie skutkowało jednak niewykonaniem przedmiotu umowy w terminie.

 

Wydaje się, że spór ten został rozstrzygnięty. Dnia 24 maja 2012 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że można dochodzić kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania umowy także po odstąpieniu od niej. Natomiast dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania umowy oraz łącznie z nimi nienależytego wykonania umowy jest niemożliwe. Zachodzi tu bowiem oczywista sprzeczność, polegająca na tym, iż niewykonanie umowy zawsze realizować będzie przesłankę jej nienależytego wykonania.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31535 )
Array ( [docId] => 31535 )

Array ( [docId] => 31535 )