Czy wolno pobierać z Internetu filmy i muzykę

Kategoria: Prawo autorskie
Autor: Szczurek Piotr
Data: 26-06-2012 r.

Kwestia pobierania z Internetu plików objętych prawem autorskim była już omawiana wielokrotnie, jednak wciąż budzi kontrowersje, a zajmowane za pośrednictwem różnych mediów skrajne stanowiska osób mniej lub bardziej związanych z prawem autorskich stanowią bezpośrednią przyczynę dezinformacji. Należy zatem jednoznacznie rozstrzygnąć, czy pobieranie utworów z sieci jest niezgodne z prawem.

Nie, nie jest. Nieprawdą jest, iż „ściąganie” muzyki czy filmów stanowi kradzież w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego. Kradzieżą jest przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej lub uzyskanie cudzego programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W tym świetle pobieranie plików muzycznych lub audiowizualnych nie może być kwalifikowane jako przestępstwo w rozumieniu Kodeksu karnego.

Możliwość pobierania z Internetu plików statuuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych w art. 23 ust. 1, zgodnie z którym bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.

Jeżeli zatem utwór został rozpowszechniony, to znaczy udostępniony publiczności za zgodą twórcy, to bez znaczenia dla możliwości skorzystania z uprawnień nadanych przez art. 23 ust. 1 ustawy jest fakt, iż do kolejnych rozpowszechnień doszło już bez tej zgody. Ustawa nie nakłada bowiem na użytkownika Internetu obowiązku dołożenia jakiejkolwiek staranności w celu zweryfikowania zgodności rozpowszechniania utworu z wolą jego twórcy.

Należy jednak pamiętać, iż po pierwsze korzystanie z utworu w ramach dozwolonego użytku nie może służyć do celów zarobkowych, a po drugie nie można dalej udostępniać utworu, z wyjątkiem kręgu osób, z którym pozostaje w związku osobistym.

To właśnie udostępnianie w sieci plików, a nie ich pobieranie, stanowi naruszenie praw autorskich. Tożsame traktowanie tych dwóch czynności wynika prawdopodobnie z niezrozumienia zasad działania popularnych programów operujących w modelu komunikacji sieciowej P2P (peer-to-peer).

Większość z nich bowiem nie umożliwia konfiguracji parametrów wysyłania pobieranego pliku, co sprowadza się do sytuacji, w której użytkownik pobierający plik z Internetu, jednocześnie, czasem nawet nieświadomie, go udostępnia.

Rozwiązaniem jest wyłączenie możliwości udostępniania pliku w sieci P2P lub też pobieranie ich w innym modelu komunikacji, na przykład P2M (peer-to-mail).

Należy mieć jednak na uwadze, że korzystanie z utworów rozpowszechnionych, w ramach dozwolonego użytku osobistego, nie może godzić w słuszne interesy twórcy. To właśnie ta zależność implikuje konieczność jej uważnego rozważenia.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Monitoring w organizacji a ochrona wizerunku – 20 praktycznych rozwiązaniach

pobierz

Poznaj 14 podstaw przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnej kategorii

pobierz

Powierzenie przetwarzania danych czy ich udostępnienie? Poznaj rozwiązania w 15 różnych sytuacjach

pobierz

Kontrola RODO krok po kroku – sprawdź, czego się spodziewać, jakie działania podjąć i z jakich uprawnień korzystać

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31537 )
Array ( [docId] => 31537 )