Dozwolony użytek chronionych utworów

Kategoria: Prawo autorskie
Autor: Szczurek Piotr
Data: 26-06-2012 r.

Pojęcie dozwolonego użytku osobistego jest istotne dla właściwego lokowania monopolu autorskiego w systemie prawa.Ustawodawca wprowadził bowiem wyjątki od bezwzględnego obowiązywania praw autorskich, polegające na sformułowaniu ustawowej zgody na nieodpłatne korzystanie z wyłączeniem zgody twórcy z utworów rozpowszechnionych w celu ułatwienia społeczeństwu dostępu do efektów działalności twórczej.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego, niezwiązanego z celem zarobkowym.

Istotnym jest, iż co do zasady ustawodawca nie ograniczył w żaden sposób desygnatów zbioru celów własnego użytku osobistego, co umożliwia korzystanie z utworów zarówno w celach rozrywkowych, jak i kolekcjonerskich, pod warunkiem, że nie wiąże się to z uzyskiwaniem korzyści majątkowych. Wyłączenie, o którym mowa w przepisie, dotyczy bowiem tylko utworów architektonicznych oraz architektoniczno-urbanistycznych, a także elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, z uwzględnieniem jednak możliwości korzystania w celach naukowych.

Przesłanką korzystania z utworów w ramach dozwolonego użytku jest ich rozpowszechnienie, czyli publiczne udostępnienie za zgodą autora. Należy więc podkreślić, iż nie ma znaczenia w jakiej formie doszło do publicznego udostępnienia, a także czy kolejne udostępnienia odbywają się za zgodą twórcy.

Stanowi to przedmiot dyskusji w doktrynie, gdyż obecne brzmienie przepisu nie poddaje kontroli lawinowo następujących po sobie kolejnych rozpowszechnień utworu, z wykorzystaniem dostępnej techniki informatycznej i cyfrowej, bez względu na fakt braku uzyskania na to zgody twórcy. Z sytuacją taką mamy do czynienia na przykład wtedy, gdy książka twórcy zostaje wydana za jego zgodą w formie tradycyjnej, a następnie już bez jego zgody w formie elektronicznej wprowadzona do sieci Internet.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31532 )
Array ( [docId] => 31532 )

Array ( [docId] => 31532 )