Jak bronić się wobec naruszenia autorskich praw majątkowych

Kategoria: Prawo autorskie
Autor: Szczurek Piotr
Data: 02-05-2012 r.

Co zrobić, gdy przeglądając w Internecie zdjęcia natrafimy na takie, którego jesteśmy autorem, ale z całą pewnością nie udostępnialiśmy go nigdzie poza własnym blogiem? Są trzy rozwiązania, o których piszę poniżej.

Twórca, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa zaniechania naruszania, usunięcia skutków naruszenia, wydania uzyskanych korzyści i naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Wezwanie do zaprzestania naruszeń

Należy zatem w pierwszej kolejności skontaktować się z osobą, która dopuściła się naruszenia. Często nie zdaje sobie ona nawet sprawy, że narusza czyjeś prawa, dlatego wezwanie do zaprzestania naruszeń może okazać się bardzo skuteczne i rozwiązać problem zdjęcia, które błyskawicznie zniknie z serwera.

Wezwanie do zapłaty należnego wynagrodzenia

Można również wezwać do zapłaty należnego wynagrodzenia. Jak jednak sprawdzić jego wysokość? Osoba nie zajmująca się profesjonalnie fotografią często nie potrafi wycenić własnego utworu. Z pomocą przychodzą Tabele Wynagrodzeń Autorskich, jakie znaleźć można na stronie internetowej Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Określają one minimalne stawki wynagrodzeń dla poszczególnych rodzajów utworów oraz płaszczyzn ich wykorzystania.

Zwrócenie się do sądu

Co jednak, gdy nikt nie reaguje na nasze wezwanie? Możemy zwrócić się do sądu o rozpoznanie sprawy. Sądem właściwym jest sąd okręgowy. Rozpoznaje on sprawy o naruszenie autorskich praw majątkowych w ciągu 3 dni, na wniosek twórcy orzekając o zabezpieczeniu dowodów oraz zobowiązaniu naruszającego autorskie prawa majątkowe do udzielenia informacji i udostępnienia określonej przez sąd dokumentacji, mającej znaczenie dla sprawy.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31511 )
Array ( [docId] => 31511 )

Array ( [docId] => 31511 )