Jak zawrzeć umowę o wykonanie utworu

Kategoria: Prawo autorskie
Autor: Szczurek Piotr
Data: 11-06-2012 r.

Każdy twórca prędzej czy później zawiera umowę o stworzenie utworu. W sieci można znaleźć mnóstwo lepszych lub gorszych, gotowych wzorów, niemniej ważne by wiedzieć, że finalny wygląd poszczególnych zapisów zależy wyłącznie od uzgodnień stron, a żaden wzór nie jest bezwzględnie wiążący.

Umowa o stworzenie utworu stanowi tak naprawdę połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów umów.

Pierwszy z nich dotyczy stworzenia utworu. Ten typ umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące umowy o dzieło. Zgodnie z art. 627 k.c., przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Stosunek zobowiązaniowy między twórcą a osobą zamawiającą utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest zatem wzajemny. Należy pamiętać, iż umowa o dzieło jest umową rezultatu. Oznacza to, iż jej celem jest uzyskanie konkretnego efektu. Tym efektem jest właśnie stworzenie utworu, który musi być dostatecznie dokładnie opisany.

Drugi rodzaj umowy to umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu, której charakter determinują przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione przy czym nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości.

Tym samym nie można zawrzeć w umowie zapisu zgodnie z którym twórca przenosi autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji, co niestety zdarza się w praktyce dość często. Co więcej, umowa nie może dotyczyć również wszystkich utworów mających powstać w przyszłości. Takim zapisem byłoby na przykład postanowienie umowne, z którego wynikałoby, że twórca-malarz przenosi na nabywcę dzieła autorskie prawa majątkowe do wszystkich pejzaży jakie kiedykolwiek namaluje.

 

Ze względu na dualistyczny charakter umowy o stworzenie utworu, wyróżnić trzeba również dwa jej skutki. Przeniesienie własności egzemplarza dzieła następuje w momencie przekazania utworu zamawiającemu. Natomiast autorskie prawa majątkowe przeniesione zostają z chwilą podpisania prawidłowo sporządzonej umowy, wskazującej między innymi we właściwy sposób pola eksploatacji.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31523 )
Array ( [docId] => 31523 )

Array ( [docId] => 31523 )