Jakie są granice prawa cytatu

Kategoria: Prawo autorskie
Autor: Szczurek Piotr
Data: 06-08-2012 r.

Zgodnie z prawem cytatu wolno przytaczać urywki lub nawet całe, drobne utwory, jeśli zostały rozpowszechnione. Utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie.

W ostatnim czasie, w świetle deklaracji powództw zbiorowych dużych wydawnictw przeciwko serwisom udostępniającym użytkownikom utwory do których nie posiadają praw autorskich, bardzo popularne stało się powoływanie na prawo cytatu przy zamieszczaniu na stronach internetowych utworów znalezionych w Internecie. Czy jednak na pewno zastrzeżenie takie pozwala zabezpieczyć się przeciwko roszczeniom twórców lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, w związku z naruszeniem autorskich praw majątkowych?

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.

Wolno zatem przytaczać urywki lub nawet całe, drobne utwory, jeśli zostały rozpowszechnione. Utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie. Bez wątpienia utwór znaleziony w sieci jest udostępniony publicznie. Zdecydowanie trudniej jest określić, czy znalazł się tam za zgodą twórcy.

Przysłowiowy sęk tkwi jednak nie tylko w uprzedniej zgodzie twórcy na publiczne udostępnienie utworu, ale przede wszystkim w samoistności utworów, korzystających z utworów cytowanych oraz w prawidłowym formułowaniu celu takiego wykorzystania. Należy bowiem podkreślić, że przesłanką, umożliwiającą zastosowanie prawa cytatu jest stworzenie nowego utworu, czyli takiego przejawu działalności twórczej, który posiada indywidualny charakter, został ustalony w jakiejkolwiek postaci, bez względu na wartość i sposób wyrażenia.

Co więcej, wykorzystanie cytowanego utworu powinno być uzasadnione wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku.

Tym samym nie sposób uznać, że zamieszczenie na stronie internetowej zbioru zdjęć znalezionych w sieci, choćby po przeprowadzeniu uprzedniej selekcji ze względu na tematykę lub autora, oraz zadośćuczynienie obowiązkowi wskazania autorstwa utworu, stanowi przykład korzystania z prawa cytatu, względem którego nie przysługują roszczenia twórców w związku z naruszeniem autorskich praw osobistych lub majątkowych.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Monitoring w organizacji a ochrona wizerunku – 20 praktycznych rozwiązaniach

pobierz

Poznaj 14 podstaw przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnej kategorii

pobierz

Powierzenie przetwarzania danych czy ich udostępnienie? Poznaj rozwiązania w 15 różnych sytuacjach

pobierz

Kontrola RODO krok po kroku – sprawdź, czego się spodziewać, jakie działania podjąć i z jakich uprawnień korzystać

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31545 )
Array ( [docId] => 31545 )