Kopiowanie książek z biblioteki

Kategoria: Prawo autorskie
Autor: Szczurek Piotr
Data: 20-07-2012 r.

Zarówno w środkach masowego przekazu, jak i w placówkach oświatowych podkreśla się niezgodność z prawem kopiowania książek, udostępnianych przez biblioteki. Niektóre wydawnictwa poszły nawet krok dalej i na okładkach książek zamieszczały stosowne ostrzeżenia.

Zgodnie z art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie. Nie ulega przy tym wątpliwości, iż opublikowane egzemplarze książki stanowią zwielokrotnienie i publiczne udostępnienie utworu. Tym samym kopiowanie ich mieści się w granicach przewidzianych art. 23.

Ograniczenie dozwolonego użytku osobistego ustanowione zostało natomiast w art. 35 ustawy, zgodnie z którym dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. To właśnie na tej podstawie wydawcy książek próbują walczyć z osobami je kopiującymi, sugerując naruszenie w ten sposób autorskich praw majątkowych oraz tzw. "piractwo".

Na szczęście podobna wykładnia rozszerzająca przepisu art. 35 nie znalazła poparcia w doktrynie. Wbrew licznym próbom dezinformacji, kopiowanie książek na własny użytek, również w całości, nie stanowi naruszenia prawa. Nie wymaga też zgody twórcy lub uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych.

Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego, dlatego też póki dalsze udostępnienia utworu odbywają się nieodpłatnie w ramach takich stosunków, również nie stanowią naruszenia praw autorskich.

Interpretacja taka została potwierdzona orzecznictwem, w tym głośnym orzeczeniem, wydanym przeciwko jednej z bibliotek publicznych, która ograniczyła w swoim regulaminie możliwość kopiowania do objętości jednego arkusza wydawniczego. Postanowienie to zostało uznane za tzw. klauzulę abuzywną przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Monitoring w organizacji a ochrona wizerunku – 20 praktycznych rozwiązaniach

pobierz

Poznaj 14 podstaw przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnej kategorii

pobierz

Kontrola RODO krok po kroku – sprawdź, czego się spodziewać, jakie działania podjąć i z jakich uprawnień korzystać

pobierz

Powierzenie przetwarzania danych czy ich udostępnienie? Poznaj rozwiązania w 15 różnych sytuacjach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31543 )
Array ( [docId] => 31543 )