Prawa autorskie po śmierci twórcy

Kategoria: Prawo autorskie
Autor: Szczurek Piotr
Data: 20-07-2012 r.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustanawia w art. 36 generalną zasadę wygaśnięcia autorskich praw majątkowych po upływie siedemdziesięcioletniego terminu. Jego bieg liczony jest jednak w odniesieniu do różnych zdarzeń, w zależności od charakteru i rodzaju utworu.

Główną zasadą jest wygaśnięcie autorskich praw majątkowych od śmierci jego twórcy, a w przypadku utworów współautorskich, od dnia śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych twórców utworu zbiorowego. Prawa majątkowe do utworu, którego twórca nie jest znany, wygasają po upływie siedemdziesięciu lat od dnia rozpowszechnienia utworu.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której utwór rozpowszechniony został podpisany pseudonimem, co mieści się w zakresie autorskiego prawa osobistego, a pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości autora. Tym samym termin wygaśnięcia autorskich praw majątkowych należy obliczać z uwzględnieniem daty śmierci twórcy, podpisanego pseudonimem, a nie daty pierwszego rozpowszechnienia utworu.

W odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca, okres obowiązywania tych praw liczony jest od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został rozpowszechniony – od daty jego ustalenia. Widać więc wyraźnie, iż w tym przypadku następuje nawet znaczne skrócenie obowiązywania autorskich praw majątkowych.

Prawa majątkowe do utworu audiowizualnego wygasają natomiast z upływem lat siedemdziesięciu od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego.

Należy pamiętać, iż czas trwania autorskich praw majątkowych liczy się w latach pełnych, następujących po roku, w którym nastąpiło zdarzenie, od którego zaczyna się bieg wskazanych powyżej terminów.

 

Po upływie siedemdziesięcioletniego okresu obowiązywania autorskich praw majątkowych, utwór zostaje "przekazany" do tak zwanej domeny publicznej, czyli stanowi własność publiczną państwa. Oznacza to, iż każdy może korzystać z utworu bez ograniczeń. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, iż każdy może ponownie opublikować utwór i dowolnie czerpać z niego korzyści majątkowe. Nawet bowiem od utworów stanowiących własność publiczną państwa odprowadzany jest odpowiedni procent wypływów na rzecz właściwego funduszu promocji twórczości.

Na koniec warto przypomnieć, iż wygaśnięcie praw autorskich dotyczy wyłącznie autorskich praw majątkowych. Autorskie prawa osobiste są niezbywalne i zawsze przysługują pierwotnemu twórcy.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Monitoring w organizacji a ochrona wizerunku – 20 praktycznych rozwiązaniach

pobierz

Poznaj 14 podstaw przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnej kategorii

pobierz

Kontrola RODO krok po kroku – sprawdź, czego się spodziewać, jakie działania podjąć i z jakich uprawnień korzystać

pobierz

Powierzenie przetwarzania danych czy ich udostępnienie? Poznaj rozwiązania w 15 różnych sytuacjach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31540 )
Array ( [docId] => 31540 )