Wynagrodzenie twórców a zakup czystej płyty

Kategoria: Prawo autorskie
Autor: Szczurek Piotr
Data: 20-07-2012 r.

Twórcy oraz organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi upatrują w regulacjach, dotyczących dozwolonego użytku prywatnego, zagrożenia dla interesów majątkowych autorów dzieł pobieranych z internetu. Podkreśla się, iż swobodne korzystanie z utworu, z wykorzystaniem dostępnej techniki narusza słuszne interesy twórców, w tym ich prawidłową ekonomicznie eksploatację.

Zgodnie z treścią ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, producenci i importerzy magnetofonów, magnetowidów, kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych umożliwiających pozyskiwanie kopii całości lub części egzemplarza opublikowanego utworu, a także czystych nośników służących do utrwalania w zakresie własnego użytku osobistego utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, przy użyciu wymienionych urządzeń, są obowiązani do uiszczania organizacjom zbiorowego zarządzania, działającym na rzecz twórców oraz wydawców, opłat w wysokości nieprzekraczającej 3% kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników.

W dalszej części przepis wskazuje sposób podziału uzyskanej w ten sposób kwoty, w zależności od urządzenia i związanego z nim nośnika, pomiędzy twórców, artystów wykonawców, producentów fonogramów i wideogramów oraz wydawców.

Pozornie wydawać by się mogło, iż powyższy zapis narusza zasady demokratycznego państwa prawa. Nie każde nabycie czystego nośnika pozostaje przecież w związku z chęcią utrwalenia utworu w ramach dozwolonego użytku osobistego. Tym samym producent nośnika ma obowiązek uiszczenia opłaty, stanowiącej część jego zysku, bez względu na cel w jakim nabywca go nabył.

 

Należy jednak pamiętać, iż ustawodawca nie ustanowił regulacji ograniczającej monopol prawnoautorski, w postaci dozwolonego użytku osobistego, bez jednoczesnego zrównoważenia jej negatywnych skutków dla samych twórców. Dlatego też art. 20 ustawy koresponduje bezpośrednio z zasadą zgodności korzystania z utworu w ramach dozwolonego użytku, z poszanowaniem autorskich praw majątkowych, i w tym aspekcie pozostaje zgodny z prawem.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31542 )
Array ( [docId] => 31542 )

Array ( [docId] => 31542 )