Bankowe zapisy na wypadek śmierci dokonane przed 2004 r.

Autor: Matys Łukasz
Data: 28-03-2012 r.

Prawo bankowe odnośnie zapisów bankowych na wypadek śmierci zmieniły się w 2004 roku. Obecnie dyspozycji takich można dokonać jedynie na rzecz określonej grupy osób, kiedyś natomiast posiadacz rachunku nie był skrępowany w tym zakresie przepisami prawa. Pojawia się problem co zrobić z dyspozycjami złożonymi na tle starego stanu prawnego.

Obecny stan prawny

Obecny art. 56 ustawy - Prawo bankowe stanowi, że posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej. Jak zatem widać obecnie posiadacz rachunku nie ma pełnej swobody w dysponowaniu pieniędzmi znajdującymi się na rachunku bankowym.

Tak było wcześniej

Przed nowelizacją dyspozycję na wypadek śmierci regulował art. 57 ustawy - Prawo bankowe. Zgodnie z nim, bank musiał wypłacić pieniądze osobie wskazanej przez posiadacza rachunku w umowie. Jak zatem widać przepisy prawa nie stanowiły żadnych ograniczeń co do osób, którym można było darować pieniądze na wypadek śmierci. Dlatego też posiadacze rachunków, pod rządami poprzedniej ustawy, wydawali polecenia wypłaty pieniędzy po ich śmierci na rzecz konkubentów, bratanków i siostrzenic, sąsiadów, a także fundacji czy stowarzyszeń. Obecnie takie działania są niemożliwe.

Co ze starymi dyspozycjami

Zdarza się, że osoby dokonywały zapisów na wypadek śmierci pod rządami starego prawa, natomiast umarły, gdy obowiązywał już dzisiejszy stan prawny. Problem dotyczy zwłaszcza osób, na rzecz których na tle dzisiejszych przepisów nie można wydać dyspozycji. Kwestie te jednak rozstrzygają przepisy intertemporalne. A konkretnie art. 17 ustawy z 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe i zmianie innych przepisów.

Zgodnie z nim, polecenie wypłaty środków pieniężnych na wypadek śmierci na rzecz osób innych niż wymienione w obecnie obowiązującym art. 56 prawa bankowego, złożone w banku przez posiadacza rachunku do dnia wejścia w życie zmian zachowuje ważność.

Jak zatem widać osoby uprawnione na podstawie starych zapisów bankowych na wypadek śmierci mogą skutecznie domagać się wypłaty środków pieniężnych.

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29424 )
Array ( [docId] => 29424 )

Array ( [docId] => 29424 )