Czy można dziedziczyć roszczenia odszkodowawcze

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 26-06-2012 r.

Zgodnie z ustawową definicją, w skład spadku wchodzą prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które posiadał lub do których był zobowiązany w chwili śmierci, a które nie były ściśle związane z jego osobą. Takie uregulowanie pozwala zatem na dziedziczenie roszczeń odszkodowawczych.

Roszczenia o charakterze majątkowym przechodzą z chwilą śmierci osoby, która była do nich uprawniona (a więc, która była poszkodowanym), na jej spadkobierców. Podobnie jest w sytuacji odwrotnej, a więc obowiązek wypłaty odszkodowania przechodzi na spadkobierców podmiotu, który ponosił odpowiedzialność za powstałą szkodę.

Zatem w skład spadku będą wchodzić, np.: roszczenia o naprawienie szkody, która powstała w wyniku uszkodzenia ciała lub została wywołana rozstrojem zdrowia. Nie będzie jednak dziedziczne roszczenie o wyłożenie z góry określonej sumy potrzebnej na koszty leczenia lub pokrycia wydatków związanych z przygotowaniem do innego zawodu (jeżeli poszkodowany stał się inwalidą), gdyż są to żądania związane ściśle z osobą poszkodowanego, które w przypadku jego śmierci, nie zostaną wykorzystane na cel na jaki je przekazano.

Sąd Najwyższy w wyroku z 12 lutego 1972 roku, wskazał, iż do praw ściśle związanych z osobą spadkodawcy, a zatem nie podlegających dziedziczeniu, należą np.:

  • prawo do renty, która może zostać przyznana w razie całkowitej lub częściowej utraty przez poszkodowanego zdolności do pracy, na skutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia,
  • prawo do alimentacji,
  • prawo do żądania do wyłożenia określonej kwoty potrzebnej do pokrycia kosztów leczenia,
  • koszty przygotowania do innego zawodu.

Konsekwentnie jednak Sąd Najwyższy przyjmuje, że dziedziczeniu podlegają roszczenia mające za przedmiot wypłatę zaległych rat rentowych, które były wymagane w chwili śmierci uprawnionego do ich pobrania.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29443 )
Array ( [docId] => 29443 )