Czy umową można podzielić spadek

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 26-06-2012 r.

Obowiązująca w polskim systemie prawnym zasada swobody umów, pozwala ułożyć stosunek prawny łączący strony według ich własnego uznania, ale tak, by nie był on sprzeczny z właściwością tego stosunku, ustawą i zasadami współżycia społecznego. Ograniczenia ustawowe, co do swobody zawieranych umów, można znaleźć m.in. w przepisach dotyczących spadku.

Ustawodawca w art. 1047 kodeksu cywilnego stanowi, iż umowa o spadek po osobie żyjącej jest nieważna, poza wyjątkami przewidzianymi w kolejnych przepisach.

Przytoczone uregulowanie odnoszące się do zakazu zawierania umów dotyczących spadku, ma charakter ogólny i będzie stosowane zarówno do dziedziczenia ustawowego, jak i dziedziczenia testamentowego. Niezależnie od tego, czy umową chcemy uregulować cały majątek osoby żyjącej, jego część czy tylko poszczególne przedmioty, wyłączenie możliwości zawierania umów odnosi się do wszystkich tych czynności.

Zakaz zawierania umów o spadek po osobie żyjącej odnosi się do umów:

 • zawieranych pomiędzy przypuszczalnymi spadkobiercami osoby żyjącej,
 • zawieranych pomiędzy przypuszczalnymi spadkobiercami a osobami trzecimi,
 • zawieranych pomiędzy przypuszczalnymi spadkobiercami a spadkodawcą, na podstawie których spadkodawca powołuje do dziedziczenia drugą stronę umowy.

Jedyną możliwą umową, która z mocy prawa nie stanie się nieważna, pomimo iż dotyczy spadku, jest umowa zawarta przez spadkobiercę ustawowego z przyszłym spadkodawcą, w której spadkobierca zrzeka się dziedziczenia po nim. Umowa ta powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego.


Porady prawne adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych - on line lub telefonicznie

Ciekawy w tym zakresie pogląd prezentuje Sąd Najwyższy, który w wyroku z 1972 roku, stwierdził, iż umowa o zrzeczenie się dziedziczenia między spadkobiercą ustawowym a przyszłym spadkodawcą, nie stoi na przeszkodzie, aby ten spadkobierca dziedziczył po tym samym spadkodawcy na mocy sporządzonego przez niego testamentu.

Kaczmarczyk Dorota

Tagi: testament

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29444 )
Array ( [docId] => 29444 )

Array ( [docId] => 29444 )