Czy przedmiotem darowizny może być udział w nieruchomości

Autor: Matys Łukasz
Data: 18-05-2012 r.

Udział w nieruchomości jest samodzielnym przedmiotem obrotu prawnego. Może on być sprzedawany, obciążany hipoteką, a także darowany innej osoby. Warto pamiętać jednak o kilku regułach rządzących przekazywaniem udziału w nieruchomości.

Rodzaje współwłasności

Wszystkie poniższe rozważania będą dotyczyć współwłasności ułamkowej. Nie będą natomiast dotyczyć współwłasności łącznej. Współwłasnością łączną objęty jest majątek wspólny małżonków, tj. majątek nabyty przez małżonków w trakcie trwania związku małżeńskiego. Współwłasnością łączną objęty jest również majątek spółki cywilnej. Współwłasność łączna jest współwłasnością „bezudziałową”, dlatego tez nie można rozporządzać „udziałem” w niej.

Aby małżonkowie mogli rozporządzać udziałem w majątkiem wspólnym muszą najpierw znieść wspólność ustawową. Zniesienie może nastąpić w drodze umowy (tzw. intercyzy) lub orzeczeniem sądu.

Trzeba również zaznaczyć, że można rozporządzać, w tym darować, udział w nieruchomości gruntowej oraz w nieruchomości lokalowej.

Stwierdzenie nabycia spadku

Współwłasność ułamkowa nieruchomości powstaje najczęściej w wyniku spadkobrania. Aby można było rozporządzać udziałem nabytym w drodze spadku, w pierwszej kolejności należy przeprowadzić stwierdzenie nabycia spadku. W chwili obecnej można to zrobić w drodze postępowania sądowego lub w drodze notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

Podatek od spadków

Przy okazji nabycia udziału w nieruchomości w drodze spadkobrania należy pamiętać o konieczności uiszczenia podatku od spadku. W ciągu 6 miesięcy od dnia stwierdzenia nabycia spadku należy zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowy.

Osoby najbliższe dla spadkodawcy są zwolnione z takiego podatku. Muszą jednak złożyć stosowną deklarację. Dopiero po uiszczeniu podatku lub otrzymaniu decyzji o zwolnieniu z podatku można rozporządzać udziałem w nieruchomości.

Akt notarialny

Udział w nieruchomości można darować innej osobie. Należy jednak pamiętać, że umowa darowizny takiego udziału w nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego. Niezachowanie formy aktu notarialnego powoduje nieważność umowy. A co się z tym wiąże nie powoduje przejścia prawa własności na obdarowanego.

Podatek od darowizn

Od darowizny należy uiścić podatek. Obowiązek taki ciąży na osobie obdarowanej. Musi ona zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym i złożyć stosowną deklarację. Darowizny między osobami najbliższymi, z pierwszej grupy podatkowej zwolnione są od podatku. Obdarowany musi jednak zawsze zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego. Ma na to 6 miesięcy od dnia dokonania umowy.

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29437 )
Array ( [docId] => 29437 )