Dokumenty potrzebne przy poświadczeniu dziedziczenie u notariusza

Autor: Matys Łukasz
Data: 27-03-2012 r.

Od pewnego czasu istnieje możliwość poświadczania dziedziczenia u notariusza. Tym samym nie trzeba z każdą sprawą spadkową chodzić do sądu. Przed wizytą u notariusza warto się przygotować i zgromadzić niezbędne dokumenty.

Akt zgonu

Koniecznie trzeba przedstawić notariuszowi skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy. Dokument taki można uzyskać w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce śmierci spadkodawcy. Wydanie skróconego odpisu wynosi 22 zł.

Testament

 

Jeżeli spadkodawca pozostawił po sobie testament, zainteresowani powinni dostarczyć do notariusza oryginał testamentu.

Dokumenty spadkobierców

Spadkobiercy powinni również dostarczyć dokumenty, z których wynika ich pokrewieństwo lub powinowactwo ze spadkodawcą. Takimi dokumentami są odpisy z akt stanu cywilnego.

Dzieci spadkodawcy powinny przedstawić akty urodzenia w przypadku mężczyzn i akty małżeństwa w wypadku kobiet. Gdy po spadkodawcy dziedziczy małżonek, należy załączyć skrócony odpis aktu małżeństwa.

Warto wcześniej omówić z notariuszem jakie dokumenty będą mu potrzebne w konkretnej sprawie. Skrócone odpisy aktów stanu cywilnego można uzyskać we właściwych urzędach stanu cywilnego. Skrócony akt małżeństwa w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zawarcia ślubu. Skrócony akt urodzenia w urzędzie właściwym ze względu na miejsce urodzenia.

Numer PESEL

W akcie poświadczenia dziedziczenia należy podać numer PESEL spadkodawcy. Numer taki można wykazać albo dowodem osobistym spadkodawcy albo specjalnym zaświadczeniem. Zaświadczenie o numerze PESEL można uzyskać w urzędzie gminy właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkanie spadkodawcy. Wydanie takiego dokumentu kosztuje 17 zł.

Numery ksiąg wieczystych

Jeżeli spadkodawca był właścicielem nieruchomości posiadających księgi wieczyste, to należy notariuszowi podać numery tych ksiąg. Notariusz zawiadomi wtedy sądy wieczystoksięgowe o zmianie właściciela.

Dowody osobiste

Spadkobiercy, przychodząc do notariusza, powinni pamiętać również o zabraniu swoich dowodów osobistych. Na ich podstawie notariusz ustali ich tożsamość. Ważne jest aby dowody były ważne. Gdy spadkobierca nie posiada dowodu osobistego, może wylegitymować się ważnym paszportem.

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29422 )
Array ( [docId] => 29422 )