Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Autor: Matys Łukasz
Data: 28-03-2012 r.

Swoim majątkiem na wypadek śmierci można rozporządzać sporządzając testament. Jednak nie jest to jedyne rozwiązanie, aby zabezpieczyć finansowo określone osoby na wypadek śmierci. Odrębne uregulowanie przewiduje prawo bankowe.

Artykuł 56 ustawy - Prawo bankowe pozwala na dokonanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Należy jednak pamiętać, że takiego rozporządzenia można dokonać jedynie na rzecz określonych osób.

Czym można dysponować

Klient banku może polecić bankowi, aby dokonał po swojej śmierci z jego rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej wypłaty na rzecz określonej osoby. Kwota wypłaty nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

Kilka dyspozycji

Posiadacz rachunków może dokonać kilku dyspozycji. Prawo nie przewiduje maksymalnej ich liczby. Ważne jest, aby suma dyspozycji nie była wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Posiadacz rachunku może w każdym czasie cofnąć lub zmienić dyspozycję na wypadek śmierci.

Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci - na piśmie Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci należy uczynić w formie pisemnej. Nie można takiej dyspozycji wydać ustnie. Należy również pamiętać, że cofnięcie lub zmiana dyspozycji wymaga również formy pisemnej. 

Inaczej jest w wypadku testamentu. Testament można odwołać każdym działaniem (np. podrzeć, przekreślić).

Nie wchodzi do spadku

Osoba na rzecz której dokonano dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie jest spadkobiercą posiadacza rachunku. Natomiast zapisane w ten sposób pieniądze nie wchodzą w skład spadku.

Krąg osób

Dyspozycję można uczynić tylko na rzecz określonych osób. Przepisy prawa zaliczają do nich małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo. Wstępni to rodzice, dziadkowie czy pradziadkowie. Zstępni natomiast to dzieci, wnuki, prawnuki.

Dyspozycji nie można dokonać na rzecz innych osób. Aby inne niż wyżej wymienione osoby otrzymały pieniądze zgromadzone na rachunku, trzeba powołać je do spadku testamentem.

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29426 )
Array ( [docId] => 29426 )

Array ( [docId] => 29426 )