Jak uniknąć dziedziczenia długów spadkowych

Autor: Matys Łukasz
Data: 18-05-2012 r.

Zasadą jest, że spadkobiercy wstępują w całość praw i obowiązków spadkodawcy. Oznacza to, że dziedziczą zarówno majątek zmarłego (aktywa) jak wszystkie jego długi (pasywa). Oczywiście jest to zasada od której przewidziane są pewne wyjątki.

Jednym z podstawowych problemów każdego spadkobiercy jest ustalenie tego co udało mu się odziedziczyć. Przy czym warto pamiętać, że należy ustalać nie tylko majątek zmarłego, ale również jego zobowiązania. Gdyby okazało się, że długi zmarłego są znaczne, można się przed nimi bronić.

Odrzucenie spadku

Jednym z najłatwiejszych sposobów uniknięcia odpowiedzialności za długi spadkowe jest odrzucenie spadku. Przy czym należy pamiętać, że odrzucając spadek nie nabywa się również majątku spadkodawcy. Osobę, która odrzuca spadek traktuje się tak jakby nie dożyła otwarcia spadku. Powoduje to, że za długi spadkodawcy mogą odpowiadać inne osoby (np. dzieci odrzucającego spadek).

Aby odrzucić spadek należy złożyć stosowne oświadczenie. Można je złożyć przed notariuszem lub przed sądem rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie. Oświadczenie można złożyć przed dowolnym notariuszem, nie musi on prowadzić kancelarii w miejscu zamieszkania składającego oświadczenie lub ostatnim miejscu zamieszkania spadkodawcy. Notariusz sporządza akt notarialny obejmujący oświadczenie o odrzuceniu spadku. Oświadczenie złożone przed sądem lub notariuszem przesyłane jest niezwłocznie do sądu spadku.

Spadkobierca ma 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Termin ten zaczyna biec od momentu, kiedy spadkobierca dowiedział się o tytule do dziedziczenia (najczęściej jest to chwila śmierci spadkodawcy). Jeżeli spadkobierca nie złoży oświadczenia w terminie 6 miesięcy, to przyjmuje się, że przyjął spadek wprost.

Oświadczenie takie nie może być złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Oświadczenie o odrzuceniu spadku nie może być również odwołane.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Innym sposobem uniknięcia odpowiedzialności za długi spadkowe jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W takim wypadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości stanu czynnego spadku ustalonego w inwentarzu.

Większość uwag odnoszących się do odrzucenia spadku tyczy się przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobierca ma taki sam czas na złożenie oświadczenia. Oświadczenie można złożyć przed sądem lub notariuszem. Nie można odwołać raz złożonego oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie takie nie może być złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.

Warto również pamiętać, że jeżeli jeden ze spadkobierców złożył oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza a inni spadkobiercy nie złożyli żadnego oświadczenia (o odrzuceniu, przyjęciu wprost, przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza) przyjmuje się, że również i oni przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29438 )
Array ( [docId] => 29438 )