Kiedy można odwołać darowiznę

Autor: Mościcka Aneta
Data: 06-04-2012 r.

Darowanie komuś określonej rzeczy nie jest nieodwołalne. W poniższej poradzi znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania: w jakich sytuacjach można odwołać dokonaną darowiznę i jakie skutki prawne się z tym wiążą?

Darowiznę, która nie została jeszcze wykonana można odwołać w sytuacji, gdy po zawarciu umowy darowizny w majątku darczyńcy nastąpiły takie zmiany, że wykonanie darowizny wiązałoby się w uszczerbkiem:

  • dla własnego utrzymania się darczyńcy oraz jego usprawiedliwionych potrzeb albo
  • dla realizacji nałożonego na darczyńcę obowiązku uiszczania alimentów.

Darczyńca może też odwołać darowiznę, która została już wykonana, jeżeli osoba, którą obdarował dopuściła się rażącej niewdzięczności wobec darczyńcy. W takim wypadku zwrot darowizny następuje na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Zwrot darowizny powinien wtedy nastąpić w naturze, a jeżeli nie jest to możliwe, należy zwrócić jej wartość.

Darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca obdarowanej osobie przebaczył. Darowiznę mogą odwołać także spadkobiercy darczyńcy, w sytuacji np. gdy osoba obdarowana umyślnie pozbawiła darczyńcę życia lub umyślnie wywołała rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy.

Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.

Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie.

Odwołania darowizny nie stosuje się, gdy darowizna czyni zadość obowiązkowi wynikającemu z zasad współżycia społecznego, np. gdy darowizna została przekazana osobie niedołężnej, która nie ma środków do życia; w takim przypadku odwołanie darowizny byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Mościcka Aneta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29428 )
Array ( [docId] => 29428 )