Ograniczone prawo rzeczowe w zapisie testamentowym

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 02-05-2012 r.

Nie można ustanowić ograniczonego prawa rzeczowego poprzez zapis testamentowy. Jeśli jednak taki zapis znajdzie się w testamencie, to spadkobierca będzie musiał ustanowić poprzez umowę, określone w zapisie ograniczone prawa rzeczowego na rzecz zapisobiercy.

Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka. Wskazane powyżej ograniczone prawa rzeczowe stanowią katalog zamknięty. Oznacza to, że nie ma innych ograniczonych praw rzeczowych, niż te wymienione wyżej i wolą stron, np. poprzez umowę, nie mogą być tworzone nowe.

Zapisem jest natomiast rozrządzenie testamentowe, które polega na nałożeniu na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązku spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz innej osoby. Należy podkreślić, że osoba na rzecz której ustanowiono zapis, nie staje się spadkobiercą, a jedynie uzyskuje pewną korzyść, najczęściej z majątku spadkowego. Przedmiotem zapisu może być każde świadczenie o charakterze majątkowym, które polega zarówno na działaniu, jak i na zaniechaniu.

Mimo tak szeroko określonego przedmiotu zapisu, nie można jednak skutecznie ustanowić ograniczonego prawa rzeczowego poprzez zapis testamentowy. Jeśli już taki zapis znajdzie się w testamencie, to wówczas rodzi on jedynie po stronie spadkobiercy obowiązek ustanowienia poprzez umowę, określonego w zapisie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz zapisobiercy.

 

Istnienie takiego zapisu uprawnia więc zapisobiorcę do roszczenia względem spadkobiercy o wykonanie zapisu. W razie odmowy wykonania zapisu przez spadkobiercę, zapisobierca może dochodzić przed sądem zobowiązania spadkobiercy do złożenia oznaczonego oświadczenia woli. Prawomocne orzeczenie sądu zastępuje wówczas to oświadczenie.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29436 )
Array ( [docId] => 29436 )