Rażąca niewdzięczność powodem odwołania darowizny

Autor: Trochimiuk Bartłomiej
Data: 09-04-2012 r.

Łatwo dać, trudniej odebrać. Ta zasada ma zastosowanie także do umowy darowizny. Obdarować można praktycznie zawsze i każdego, lecz cofnięcie darowizny nie jest już takie proste, ponieważ prawo ogranicza możliwość rozmyślenia się darczyńcy. Można to zrobić m.in. w przypadku rażącej niewdzięczności.

Gdy obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności, darczyńca może odwołać darowiznę nawet wtedy gdy umowa darowizny została wykonana, tj. kiedy darczyńca spełnił przyrzeczone świadczenie. Trudno określić wszystkie przypadki, kiedy można mówić o rażącej niewdzięczności. Posiłkując się orzecznictwem Sądu Najwyższego należy stwierdzić, że rażącą niewdzięcznością jest na przykład:

  • odmówienie pomocy w chorobie,
  • odmowa pomocy osobom starszym,
  • rozpowszechnianie uwłaczających informacji o darczyńcy,
  • niepowstrzymanie inny osób od działań skierowanych przeciwko darńczycy lub tolerowanie takich działań,
  • popełnienie przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu, czci lub mieniu,
  • ciężkie naruszenie obowiązków rodzinnych.

Należy pamiętać, że rażąca niewdzięczność jest wówczas, gdy zachowanie obdarowanego skierowane przeciwko darczyńcy było świadome i w nieprzyjaznym zamiarze. Zatem wyłączone są krzywdy dokonane w sposób niezamierzony przez czyny popełnione w uniesieniu bądź rozdrażnieniu, spowodowanym zachowaniem się lub działaniem samego darczyńcy.

O istnieniu lub braku podstaw do odwołania darowizny w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego decydują w każdym przypadku konkretne okoliczności. Jednakże nie można odwołać darowizny na tej podstawie, jeżeli darczyńca przebaczył obdarowanemu.

Opinie czytelników

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych użytkowników

Polecane artykuły

Zobacz także

Statystyczna karta wypadków – wzór dokumentu

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Rejestr wypadków przy pracy – wzór dokumentu

pobierz

Informacje świadka wypadku przy pracy – wzór dokumentu

pobierz

Polecamy

1474