Czy można wprowadzić zadatek przy umowie przedwstępnej

Kategoria: Umowy
Autor: Matys Łukasz
Data: 30-05-2012 r.

Zadatek jest jednym z najczęściej występujących zabezpieczeń w umowach. Przede wszystkim zadatek wprowadza się do umów przedwstępnych.

Istota zadatku

Zadatek zdefiniowany jest w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 394 k.c., nie ma żadnych ograniczeń co do tego w jakich umowach można ustanawiać zadatek. Pamiętać należy jednak o tym, że zadatek powinien dotyczyć zobowiązań pieniężnych. Wynika to z samej jego istoty. Zadatek bowiem uiszcza się w pieniądzu, a następnie zalicza na poczet świadczenia przewidzianego w umowie przyrzeczonej. Żaden przepis jednak nie wyłącza możliwości ustanawiania zadatku przy umowach niepieniężnych.

Umowa przedwstępna

Każdą umowę można poprzedzić zawarciem umowy przedwstępnej. Jednakże najczęściej praktyka zawierania umów przedwstępnych wiąże się z obrotem nieruchomościami.

Umowie przedwstępnej poświęcone są art. 389-390 k.c. Zgodnie z tym pierwszym umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jak zatem widać ten przepis również nie wyłącza ustanowienia zadatku w umowie przedwstępnej.

Wykonanie umowy

Warto również wiedzieć jakie skutki powoduje zastrzeżenie zadatku. Innymi słowy co się dzieje z zadatkiem w wypadku zawarcia lub niezawarcia umowy przedwstępnej. W razie zawarcia umowy zadatek powinien być zaliczony na poczet świadczenia do jakiego zobowiązana jest strona, która go dała. Świadczenie to będzie określone w umowie przyrzeczonej.

Jeżeli nie można zaliczyć zadatku na poczet świadczenia, np. przy świadczeniach niepieniężnych, zadatek powinien być po wykonaniu umowy zwrócony osobie, która go dała.

Niewykonanie umowy

Jeżeli umowa przyrzeczona nie została zawarta z winy jednej ze stron a przy zawieraniu umowy był dany zadatek, sytuacja może wyglądać dwojako. Jeżeli zadatek dała strona umowy, która jej nie wykonała, to zadatek może zatrzymać druga strona. Jeżeli zadatek dała druga strona, to może żądać jego podwójnej wysokości.

Ważne jest, że strona nie musi wyznaczać dodatkowego terminu na zawarcie umowy przyrzeczonej. Bez wyznaczenia terminu może zachować zadatek (lub żądać go w podwójnej wysokości).

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29451 )
Array ( [docId] => 29451 )