W jakich umowach można zastrzec karę umowną

Kategoria: Umowy
Autor: Matys Łukasz
Data: 27-03-2012 r.

Kara umowna to jeden ze sposobów naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W takim przypadku bowiem nie trzeba wykazywać wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Pamiętać jednak trzeba, że nie każde zobowiązanie może być naprawione przez zapłatę kary umownej.

Karze umownej poświęcone są art. 483-485 kodeksu cywilnego (dalej k.c.). Tam należy szukać odpowiedzi na pytania związane z zagadnieniami dotyczącymi kary umownej oraz jej zapłaty.

Zobowiązania majątkowe

 

Zobowiązania majątkowe możemy podzielić na zobowiązania pieniężne i zobowiązania niepieniężne. Zobowiązanie pieniężne to takie, w którym świadczenie dłużnika określone jest kwotą pieniężną. Przykładem zobowiązania pieniężnego jest zapłata ceny sprzedaży, zapłata wynagrodzenia z umowy o dzieło, zapłata czynszu dzierżawnego czy zapłata renty.

Zobowiązania niepieniężne to takie, w których świadczenie dłużnika nie określone jest kwotą pieniężną. Do zobowiązań niepieniężnych zaliczamy obowiązek wydania przedmiotu sprzedaży czy obowiązek wydania przedmiotu najmu.

Tylko niepieniężne

Zgodnie z art. 483 k.c., karę umowna można zastrzec tylko na naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego.

Zdaniem Sądu Najwyższego: Zastrzeżenie w umowie w zakresie zobowiązań jest bezwzględnie nieważne z mocy art. 58 § 1 k.c. Nie można zatem zastrzegać kary umownej na wypadek niespełnienia lub nienależytego spełnienia świadczenia pieniężnego. Jeżeli natomiast strony zastrzegły karę umowną na wypadek niespełnienia lub nienależytego spełnienia świadczenia pieniężnego, to postanowienie to jako nieważne nie wiąże stron. Sąd natomiast nie powinien na podstawie takiego zastrzeżenia zasądzić kary umownej (V CK 9/05).

Odsetki za opóźnienie

Instytucją prawa, która ma rekompensować szkodę powstałą na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań pieniężnych, są odsetki za opóźnienie.

Zgodnie z art. 481 k.c., wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia nawet jeżeli nie poniósł szkody i chociażby opóźnienie było spowodowane okolicznościami, za które dłużnik nie ponowi odpowiedzialności. Jak zatem widać interesy wierzyciela przy zobowiązaniach pieniężnych chronione są w inny sposób. Taki wierzyciel nie musi wykazywać wysokości szkody, aby otrzymać odsetki od będącego w opóźnieniu dłużnika.

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

  ul. Solec 18 lok. U12, 00–410 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Skarbiec

  ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna GHMW - Hulist, Prawdzic Łaszcz - Radcowie Prawni spółka partnerska

  ul. T. Lenartowicza 5/3, 31-138 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartłomiej Trochimiuk

  ul. Patriotów 110, I piętro, lok. 116, 04-844 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Dziedzic & Kielmans Kancelaria Prawnicza s.c

  ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Radca prawny Maciej Tracz

  ul. Zygmunta Krasińskiego 18 lok. 237, 01-581 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RĄPAŁA

  ul. Bartoszewicza 3 lok. 24, 00-337 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • CHMIELNIAK ADWOKACI

  ul. Gliwicka 6/2 40-079 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

  ul. Sienna 39 00-121 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka - Adwokat Anna Borysewicz

  ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawa Pracy - Anna Telec

  ul. Stanisława Dygata 3 lok. 46, 01-748 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelarii Naworska Marszałek sp.k. w Toruniu

  ul. Łubinowa 46-48 lok.8 87-100 Toruń

  Wyświetl wizytówkę
 • Błach Dynerowicz Bujak Kancelaria Prawna Sp. z o.o.

  ul. Krakowska 5/23 31-062 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RADCY PRAWNEGO CEZARY MŁOTEK

  ul. Ordona 8 05-480 Karczew

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29445 )
Array ( [docId] => 29445 )

Array ( [docId] => 29445 )