W jakich umowach można zastrzec karę umowną

Kategoria: Umowy
Autor: Matys Łukasz
Data: 27-03-2012 r.

Kara umowna to jeden ze sposobów naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W takim przypadku bowiem nie trzeba wykazywać wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Pamiętać jednak trzeba, że nie każde zobowiązanie może być naprawione przez zapłatę kary umownej.

Karze umownej poświęcone są art. 483-485 kodeksu cywilnego (dalej k.c.). Tam należy szukać odpowiedzi na pytania związane z zagadnieniami dotyczącymi kary umownej oraz jej zapłaty.

Zobowiązania majątkowe

 

Zobowiązania majątkowe możemy podzielić na zobowiązania pieniężne i zobowiązania niepieniężne. Zobowiązanie pieniężne to takie, w którym świadczenie dłużnika określone jest kwotą pieniężną. Przykładem zobowiązania pieniężnego jest zapłata ceny sprzedaży, zapłata wynagrodzenia z umowy o dzieło, zapłata czynszu dzierżawnego czy zapłata renty.

Zobowiązania niepieniężne to takie, w których świadczenie dłużnika nie określone jest kwotą pieniężną. Do zobowiązań niepieniężnych zaliczamy obowiązek wydania przedmiotu sprzedaży czy obowiązek wydania przedmiotu najmu.

Tylko niepieniężne

Instytucją prawa, która ma rekompensować szkodę powstałą na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań pieniężnych, są odsetki za opóźnienie.

Zgodnie z art. 481 k.c., wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia nawet jeżeli nie poniósł szkody i chociażby opóźnienie było spowodowane okolicznościami, za które dłużnik nie ponowi odpowiedzialności. Jak zatem widać interesy wierzyciela przy zobowiązaniach pieniężnych chronione są w inny sposób. Taki wierzyciel nie musi wykazywać wysokości szkody, aby otrzymać odsetki od będącego w opóźnieniu dłużnika.

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • DOLNOŚLĄSKIE KONSORCJUM OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCI

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawa Pracy - Anna Telec

  ul. Stanisława Dygata 3 lok. 46, 01-748 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Skarbiec

  ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna GHMW - Hulist, Prawdzic Łaszcz - Radcowie Prawni spółka partnerska

  ul. T. Lenartowicza 5/3, 31-138 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29445 )
Array ( [docId] => 29445 )

Array ( [docId] => 29445 )