Zakaz działalności konkurencyjnej w umowie o dzieło

Kategoria: Umowy
Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 16-04-2012 r.

Umowa o dzieło jest jedną z umów cywilnoprawnych, uregulowaną w Kodeksie cywilnym. Do umowy tej, poza przepisami ściśle ją regulującymi, zastosowanie mają również przepisy ogólne dotyczące swobody zawierania umów. Właśnie na tej podstawie możliwe jest umieszczenie w treści umowy o dzieło klauzuli dotyczącej zakazu konkurencji.

Do zawartej w umowie o dzieło klauzuli o zakazie działalności konkurencyjnej nie będą mieć zastosowania przepisy Kodeksu Pracy, które gwarantują pracownikowi wypłatę odszkodowania przez cały czas trwania zakazu konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy. Taka konstrukcja przepisów prowadzi do powstania sytuacji, w której zamawiający wymagał podpisania od wykonującego dzieło klauzuli o zakazie konkurencji, bez jakiejkolwiek rekompensaty pieniężnej dla osoby, która ją podpisała.

Powstałe na tym tle liczne wątpliwości rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 września 2003 r. (III CKN 579/01), w którym stwierdził, iż zakaz konkurencji po wykonaniu dzieła, a więc po wygaśnięciu umowy o dzieło, bez jakiegokolwiek odszkodowania dla wykonawcy jest nieważny, gdyż narusza zasady współżycia społecznego. Nie można bowiem uznać za zgodne z zasadami współżycia społecznego zobowiązanie zleceniobiorcy do niepodejmowania działalności konkurencyjnej po ustaniu umowy bez jakiegokolwiek ekwiwalentu.

Jeśli więc, zamawiający w zawartej z wykonawcą umowie o dzieło nie określił wymaganego odszkodowania pieniężnego, a wykonawca - korzystając z cywilnoprawnej swobody umów - nie wynegocjował z zamawiającym stosownej rekompensaty za powstrzymanie się od podejmowania działalności konkurencyjnej, zakaz obowiązuje tylko do momentu należytego wykonania przedmiotu zawartej umowy.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29450 )
Array ( [docId] => 29450 )