Zawarcie umowy między przedsiębiorcami

Kategoria: Umowy
Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 01-06-2012 r.

W stosunkach między przedsiębiorcami odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści oferty poczytuje się za jej przyjęcie. W takim wypadku strony wiąże umowa o treści określonej w ofercie, z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią.

 

Kwestię zawierania umów między przedsiębiorcami, a więc w obrocie profesjonalnym, reguluje art. 68(1) § 1 kodeksu cywilnego. Ustawodawca przyjął w tym przypadku rozwiązanie funkcjonujące w konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży, które dopuszcza możliwość tzw. modyfikującego przyjęcia oferty. Polega ono na tym, że odpowiedź jednego przedsiębiorcy na ofertę drugiego, w której znajdują się zastrzeżenia zmian lub uzupełnienia niezmieniające istotnie jej warunków, uważa się za przyjęcie oferty. W takim wypadku strony zostają związane umową o treści oferty, ale z uwzględnieniem tych zastrzeżonych zmian.

Powołany przepis nie precyzuje co należy rozumieć przez sformułowanie „zmiany lub uzupełnienia niezmieniające istotnie treści oferty”. Aby dookreślić to stwierdzenie należy posłużyć się wykładnią, która powinna być dokonywana każdorazowo, w konkretnym stanie faktycznym.

Pewną wskazówkę w interpretacji tego przepisu może stanowić Konwencja wiedeńska, która za zmieniające w istotny sposób warunki oferty uznaje postanowienia dotyczące ceny, płatności, jakości i ilości towaru, miejsca i czasu dostawy, zakresu odpowiedzialności jednej ze stron względem drugiej oraz sposobu rozstrzygania sporów.


Porady prawne adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych - on line lub telefonicznie

 

Oczywiście nie jest wykluczone, aby jedna ze stron (oferent czyli składający ofertę lub adresat oferty) nie mogła wyłączyć stosowania tego modyfikującego przyjęcia oferty. Wyłączenie jest możliwe, na podstawie § 2 powołanego przepisu, poprzez zamieszczenie w treści oferty oświadczenia, że oferta może zostać przyjęta tylko bez zastrzeżeń. Niezwłoczne sprzeciwienie się włączeniu do umowy proponowanych przez adresata oferty zmian, również skutkuje tym, że oferta może zostać przyjęta tylko bez zastrzeżeń.

 

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29453 )
Array ( [docId] => 29453 )