Alimenty w czasie ciąży

Kategoria: Alimenty
Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 20-06-2012 r.

Ciąża i poród jest dla każdej kobiety niezwykłym wydarzeniem, które zmienia całe jej dotychczasowe życie. Niestety, wymaga także znacznych nakładów finansowych. Oczywiste jest, że małżonkowie, którzy spodziewają się potomstwa, wspólnie ponoszą te wydatki. Co jednak powinna zrobić, matka, która urodzi dziecko poza związkiem małżeńskim, a ojciec tego dziecka nie poczuwa się do materialnej pomocy?

Ustawodawca, w art. 141 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, uregulował rozwiązanie dla tego typu sytuacji, przyznając matce dziecka uprawnienie do wystąpienia z roszczeniem przeciwko ojcu dziecka. Roszczenie matki może w tym wypadku obejmować wydatki poniesione przez nią w związku z ciążą i porodem (a więc koszty wyprawki dla dziecka, łóżeczka, opieki lekarskiej), oraz koszty jej trzymiesięcznego utrzymania w okresie porodu. Zobowiązanie do pokrycia kosztów utrzymania matki, o ile wystąpiły ważne powody, może być przedłużone na dłuższy okres czasu.

Ponadto, jeżeli matka na skutek ciąży i porodu poniosła inne dodatkowe koszty, których nie mogła uniknąć, lub szczególne straty majątkowe, może dodatkowo żądać, żeby ojciec dziecka pokrył odpowiednią część tych wydatków.

Wskazane roszczenia przysługują matce także w wypadku, jeżeli dziecko urodziło się martwe. Nie jest jednak uzasadnione i żądanie nie zostanie uwzględnione, jeżeli matka poroniła lub przerwała ciążę.

Powyższe uprawnienie skierowane jest do matki dziecka pozamałżeńskiego, a więc zanim będzie ona mogła wystąpić ze wskazanymi roszczeniami wobec ojca dziecka, musi najpierw nastąpić prawne ustalenie ojcostwa poprzez uznanie dziecka przez ojca lub ustalenie ojcostwa w trybie sądowym.

Zasądzona z tytułu tego roszczenia kwota może być uiszczona przez ojca jednorazowo lub w miesięcznych ratach, zależy to od decyzji sądu.

Matka może wystąpić ze wskazanymi roszczeniami w ciągu trzech lat od dnia porodu.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29478 )
Array ( [docId] => 29478 )