Czy alimenty bez rozwodu są możliwe?

Kategoria: Alimenty
Autor: Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Kaczmarczyk-Szczurek
Data: 02-11-2017 r.

Podczas konsultacji udzielanych w sprawach rodzinnych, bardzo często pada pytanie „czy mogę domagać się alimentów od współmałżonka na siebie i na dziecko w sytuacji, gdy nie został orzeczony rozwód?”. Na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej, pamiętać jednakże należy o kilku kwestiach, gdyż dochodzone w takim przypadku roszczenie nie będzie stricte roszczeniem alimentacyjnym.

Podstawą do wystąpienia z roszczeniem przeciwko małżonkowi, który nie przyczynia się finansowo do zaspokajania potrzeb rodziny stanowi art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli.

 

Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Przepis ten, konkretyzuje obowiązek współdziałania małżonków dla dobra założonej przez nich rodziny i stanowi, że obowiązki w nim przewidziane powinny obciążać każdego z małżonków odpowiednio do jego sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych i jednocześnie przewiduje dopuszczalność ewentualnego podziału funkcji w rodzinie, stosownie do porozumienia małżonków. Jeżeli jednakże jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, wówczas sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę, albo inne należności przypadające temu małżonkowi, były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

Zgodnie zatem z powyższym, jeżeli tylko jeden z małżonków dba o dobro rodziny i o zapewnienie środków finansowych koniecznych do jej utrzymania, zaś drugi małżonek, pomimo iż posiada pracę, majątek bądź inne źródło utrzymania, nie przyczynia się w żaden sposób, również osobistym staraniem, do zaspokojenia potrzeb rodziny, wówczas można wystąpić przeciwko takiemu małżonkowi do sądu z wnioskiem o nakazanie wypłacania do jego rąk współmałżonka wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka.

Zgodnie zaś z najnowszym orzecznictwem sądowym przyjmuje się, iż separacja faktyczna małżonków, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie wychowują oni wspólnych małoletnich dzieci, nie wyłącza możliwość zasądzenia świadczeń na podstawie art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Obowiązek małżonków przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny wygasa jednakże z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód.

Ponadto, jeżeli partnerzy pozostają jedynie w małżeństwie wyznaniowym, a więc gdy nie wzięli ślubu cywilnego, wówczas nie są ustawowo zobowiązani do wzajemnej alimentacji. W takim przypadku roszczenie o przyczynianie się do zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny nie będzie zasadne, gdyż nie znajdzie ono uzasadnienia na gruncie obowiązujących przepisów.

Na podstawie omawianych unormowań sąd może nakazać, aby w całości lub w części do rąk małżonka uprawnionego wypłacane były wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające małżonkowi zobowiązanemu.

Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Kaczmarczyk-Szczurek

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40737 )
Array ( [docId] => 40737 )

Array ( [docId] => 40737 )