Kiedy były małżonek może żądać alimentów

Kategoria: Alimenty
Autor: Trochimiuk Bartłomiej
Data: 09-04-2012 r.

Były małżonek nie zawsze może żądać alimentów. Zasady ich przyznania różnią się w zależności od tego, czy orzeczono wyłączną winę jednego z małżonków przy rozwodzie, czy też rozwód został orzeczony bez orzekania o winie lub z winy obojga stron. Sprawdź, jakie są zasady żądania alimentów od byłego małżonka.

Brak wyłącznej winy przy rozwodzie

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka świadczeń alimentacyjnych.

Wyłączna wina przy rozwodzie

Jeżeli jednak jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może orzec świadczenie alimentacyjne na rzecz tego małżonka, chociażby nie znajdował się on w niedostatku.

 

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Warto przy tym dodać, że powyższy obowiązek alimentacyjny zawsze wygasa po zawarciu przez uprawnionego nowego małżeństwa.

Jednakże, gdy uprawnionym jest rozwiedziony małżonek, który nie został uznany za winnego obowiązek ten co do zasady wygasa z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu, chyba że sąd na żądanie uprawnionego przedłuży powyższy termin, mając na uwadze szczególne okoliczności.

Trochimiuk Bartłomiej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29472 )
Array ( [docId] => 29472 )