Kiedy można ubiegać się o alimenty z Funduszu Alimentacyjnego

Kategoria: Alimenty
Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 20-06-2012 r.

Sprawy sądowe, mające za przedmiot ustalenie i nałożenie obowiązku alimentacyjnego, nie należą do łatwych i niestety często bardzo długo trwają. Prawomocny wyrok w tym zakresie oraz postępowanie egzekucyjne wobec zobowiązanego, nie zawsze jednak doprowadzają do faktycznego uzyskania alimentów od niego, co więc zrobić w takiej sytuacji?

Na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, możliwe jest ubieganie się przez osoby uprawnione do alimentów (tj. osoby na rzecz, których alimenty zostały zasądzone), o pomoc państwa, w sytuacji, gdy egzekucja wobec zobowiązanego do ich zapłaty okazała się bezskuteczna. W tym celu powstał tzw. fundusz alimentacyjny.

Świadczenia z funduszu przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18. roku życia, a jeżeli kontynuuje naukę, to do osiągnięcia przez nią 25 lat. W przypadku, gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wówczas świadczenia należą się bezterminowo.

Świadczenia z funduszu są wypłacane, jeżeli dochód rodziny, w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie, nie przekracza kwoty 725 zł. Należy pamiętać, że ustalając wysokość dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się członka rodziny, który przebywa w instytucji zapewniającej jej całodobowe utrzymanie.

Świadczenia z wyżej wymienionego funduszu przysługują w wysokości ustalonego obowiązku alimentacyjnego, jednak w kwocie nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą przysługiwały, jeżeli osoba uprawniona do ich pobierania, przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej, bądź zawarła związek małżeński.

Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2010 r., utraciła moc przesłanka stanowiąca, że osobie pełnoletniej i posiadającej własne dziecko nie przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, mimo iż była do nich uprawniona.


Kaczmarczyk Dorota

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych użytkowników

Opinie czytelników

Polecane artykuły

Zobacz także

Biznesplan

pobierz

Ochrona danych osobowych

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Polecamy

1474