Kiedy można ubiegać się o alimenty z Funduszu Alimentacyjnego

Kategoria: Alimenty
Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 20-06-2012 r.

Sprawy sądowe, mające za przedmiot ustalenie i nałożenie obowiązku alimentacyjnego, nie należą do łatwych i niestety często bardzo długo trwają. Prawomocny wyrok w tym zakresie oraz postępowanie egzekucyjne wobec zobowiązanego, nie zawsze jednak doprowadzają do faktycznego uzyskania alimentów od niego, co więc zrobić w takiej sytuacji?

Na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, możliwe jest ubieganie się przez osoby uprawnione do alimentów (tj. osoby na rzecz, których alimenty zostały zasądzone), o pomoc państwa, w sytuacji, gdy egzekucja wobec zobowiązanego do ich zapłaty okazała się bezskuteczna. W tym celu powstał tzw. fundusz alimentacyjny.

Świadczenia z funduszu przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18. roku życia, a jeżeli kontynuuje naukę, to do osiągnięcia przez nią 25 lat. W przypadku, gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wówczas świadczenia należą się bezterminowo.

Świadczenia z funduszu są wypłacane, jeżeli dochód rodziny, w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie, nie przekracza kwoty 725 zł. Należy pamiętać, że ustalając wysokość dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się członka rodziny, który przebywa w instytucji zapewniającej jej całodobowe utrzymanie.

Świadczenia z wyżej wymienionego funduszu przysługują w wysokości ustalonego obowiązku alimentacyjnego, jednak w kwocie nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą przysługiwały, jeżeli osoba uprawniona do ich pobierania, przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej, bądź zawarła związek małżeński.

 

Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2010 r., utraciła moc przesłanka stanowiąca, że osobie pełnoletniej i posiadającej własne dziecko nie przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, mimo iż była do nich uprawniona.


Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29477 )
Array ( [docId] => 29477 )