Obowiązek alimentacyjny po rozwiązaniu stosunku przysposobienia

Kategoria: Alimenty
Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 20-06-2012 r.

Rozwiązanie stosunku przysposobienia powoduje, ustanie wszelkich skutków jakie poprzez nawiązanie tego stosunku powstały. Jednak, na podstawie art. 125 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd może, pomimo orzeczenia rozwiązania przysposobienia, utrzymać w mocy istniejący pomiędzy stronami obowiązek alimentacyjny.

Owy obowiązek alimentacyjny jest uzasadniony istnieniem tylko stosownych okoliczności, jakie zachodzą między stronami, a więc sąd ma obowiązek każdą sprawę o rozwiązanie przysposobienia zbadać pod tym kątem.

Obowiązek alimentacyjny może być nałożony od przysposabiającego na rzecz przysposobionego (np. gdy przysposobiony jest jeszcze dzieckiem), lub odwrotnie (np. gdy przysposabiający jest osobą starszą i wymagającą pomocy, a przysposobiony pozostaje w pełni sił).

Powołany artykuł pozwala na ustalenie obowiązku alimentacyjnego tylko między stronami stosunku przysposobienia, gdyż z tego stosunku ten obowiązek wynika. Sąd nie może więc w wydanym, na podstawie tego artykułu, orzeczeniu wyłączyć obowiązku alimentacyjnego między przysposobionym a jego rodziną naturalną. Innymi słowy, sąd poprzez ustanowienie obowiązku alimentacyjnego między przysposobionym a przysposabiającym, nie może orzec, że obowiązek ten jednocześnie wyłączy zobowiązania rodziców naturalnych wobec przysposobionego.

Sąd orzekający o alimentach ma uprawnienie nie tylko do określenia samego obowiązku alimentacyjnego, ale także do ustalenia wysokości alimentów należnych w stosunku między przysposabiającym a przysposobionym.

Istotne jest także, że o utrzymaniu obowiązków alimentacyjnych wynikających ze stosunku przysposobienia sąd orzeka z urzędu, nie jest potrzebny w tym względzie wniosek stron. Za takim stanowiskiem opowiedział się także Sąd Najwyższy.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29479 )
Array ( [docId] => 29479 )